מצגות לימודיות בנושאי מדע וטכנולוגיה
 
   אנרגיה- רב תחומי    חומרים- תכונות וסוגים ז    חושים-אור וראייה    טכנולוגיה- מחשב    כדור הארץ והיקום    פוטוסינתזה ונשימה
   אנרגיה- סוגים    חומרים- הרכב האוויר ז    חושים- קול ושמיעה    טכנולוגיה- רובוטים    מים בארץ ובעולם    פיסיקה- מבוא
   אנרגיה- אנרגיית גובה    חומרים-מבנה חלקיקי ז    חשמל- זהירות ובטיחות    טכנולוגיה- גשרים    מגוון מינים בטבע    צונמי ורעידות אדמה
   אנרגיה- אנרגיית תנועה    חומרים- תערובות ח    חשמל- אלקטרוסטטיקה    טכנולוגיה-ביומימטיקה    מערכות בגוף החי    צורה וצבע בטבע
   אנרגיה- אנרגיית חום    חומרים- יסודות ח    חשמל- הפקה ותשלום    טכנולוגיה- צוללות    מדע- ומדענים    צמחיית ישראל
   אנרגיה- חשמלית ט    חומרים- טבלה מחזורית    חשמל- פעילות חקר    טכנולוגיה-מצלמה וצילום    מדע- ואומנות    רבייה חלק א
   אנרגיה- חום כמוס    חומרים- אטום ח    חשמל ח- סכום ותרגול    טכנולוגיה-ברפואה    מדע - הרצאות    רבייה חלק ב
   אקולוגיה- מבוא    חומרים- תרכובות יוניות    טכנולוגיה- זמן ושעונים    טכנולוגיה-מיקרוסקופ    מדע-שעשועי מדע    תא-רמות ארגון
   אקולוגיה-התאמות    חומרים-חומצות ובסיסים    טכנולוגיה-תעופה    טכנולוגיה- מכונת כביסה    מדע- מוסר וערכים    תא-מבנה וגודל
   אקולוגיה והאדם    חומרים- סיכום ותרגול ח    טכנולוגיה- דוד שמש    טכנולוגיה- כח ומנופים    מסה ומשקל    תא-חי מוצאו מחי
   אינטראקציה וכוחות    חומרים- שפה כימית ט    טכנולוגיה- מערכות    טבע-ישראל הפראית    מסה סגולית= צפיפות    תורשה
   דבורים ודבש    חומרים- אבות מזון ט    טכנולוגיה- כחול לבן    טבע- מצגות וסרטונים    עופות בישראל    רפואה ובריאות
   חומרים-בעירה ובטיחות    חומרים- אבני חן    טכנולוגיה-תהליך התיכון
 
    דף הבית
    תוכנית הלימודים מדעים ז, ח, ט
    אורינות מדעית- פיזה
    הכנה למבחן מפמ"ר מדעים ז
    הכנה למבחן מיצ"ב מדעים ח
    משחקים לימודיים- 1 פאזלים
    משחקים לימודיים- 3 סדר ת'ניירת
    משחקים לימודיים- java 4
    משחקים לימודיים- 5 עיגולים
    משחקים לימודיים- 6 גלו תמונה
    משחקים לימודיים- 7 זיכרון
    משחקים לימודיים- 8 kahoot
    משחקים לימודיים 9- המליונר
    משחקים לימודיים- 10
    משחקים לימודיים 11- פצוחים
    קשיים ואתגרים
    שורשים
    חידון-סמרטפון QR
    צור קשר
    הסכתים


   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                     אנרגיה חשמלית - ט
 
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                תיבת אוצר: סיכום ט

        (אנרגיית גובה, תנועה, חום וחשמלית)


               טופס החידות   הורדה   תצוגה


           ברקוד מידע על כוכב נוגה- המידע נחוץ
                       לפתרון החידה הראשונה
           
     
                        הורדה   תצוגה

 ניסיון פתיחה של תיבת האוצר ע"י קישור:

                       
הורדה   תצוגה

                   ובעזרת קוד QR

               
  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


          אתר בנושא חשמל: איתן 2003  : כניסה    
 
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
          

               משחק- שמור את המיליון : קוד  3947  כניסה
                     
                           אנרגיה חשמלית פרק א
                         
                           זרם ומטען חשמלי
               
                עריכת השאלות:  מילכה ברקו גרש
       
 
 
 
 
 
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

   

           משחק- שמור את המיליון :  קוד 3950    כניסה

                                         אנרגיה חשמלית פרק ב:  

                        מתח, זרם והתנגדות     

                          
עריכה: מילכה ברקו גרש
 


                   
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
   

         אלקטרואופטיקה: יחידת לימוד אתר אורט   כניסה
                                     
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                           

                                 ניקולה טסלה 

   
              ניקולה טסלה- אוסף מקורות עשיר   כניסה
               
https://www.pinterest.com/gpoltzer/nikola-tesla/

  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                 איך בונים אלקטרומגנט?
                          דפי עזר נושא חשמל ט: 

                     זרם ומטען  דף 1:   הורדה   תצוגה  
                     זרם ומטען  דף 2:   הורדה   תצוגה
 
                 זרם מתח והתנגדות   דף 1: הורדה   תצוגה
                 זרם מתח והתנגדות   דף 2: הורדה   תצוגה

 

  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


   הקשר בין מתח זרם והתנגדות : חוק אוהם

                                   תכנון הניסוי


    


                                    בצוע הניסוי


    


                                                  יצירת גרף תוצאות

   
   
 
 
            חשמל- מתח זרם והתנגדות : לכיתה ט  כניסה
           
   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 

         אוגדן פעילויות פיזיקה ט- עתודה מדעית 2015

                                                       הורדה    תצוגה  

 
  היחידה עוסקת במושג זרם חשמלי, יחידותיו ומדידתו, וכן בתכונת מוליכות החומרים
  והתנגדותם למעבר הזרם. במהלך היחידה בונים התלמידים מעגלים חשמליים ולומדים
  להשתמש במד זרם ונגד משתנה )ראוסטט(. כמו כן, עוסקים התלמידים בקביעת קשר בין
  גדלים פיזיקליים שונים הקשורים לזרם חשמלי.


   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                   הספק חשמלי 


     
 
 
 
                                 צפייה מהנה לכולם