מצגות לימודיות בנושאי מדע וטכנולוגיה
 
 
 
 
   אנרגיה- רב תחומי    חומרים- תכונות וסוגים ז    חושים-אור וראייה    טכנולוגיה- מחשב    כדור הארץ והיקום    פוטוסינתזה ונשימה
   אנרגיה- סוגים    חומרים- הרכב האוויר ז    חושים- קול ושמיעה    טכנולוגיה- רובוטים    מים בארץ ובעולם    פיסיקה- מבוא
   אנרגיה- אנרגיית גובה    חומרים-מבנה חלקיקי ז    חשמל- זהירות ובטיחות    טכנולוגיה- גשרים    מגוון מינים בטבע    צונמי ורעידות אדמה
   אנרגיה- אנרגיית תנועה    חומרים- תערובות ח    חשמל- אלקטרוסטטיקה    טכנולוגיה-ביומימטיקה    מערכות בגוף החי    צורה וצבע בטבע
   אנרגיה- אנרגיית חום    חומרים- שפה כימית ח    חשמל- הפקה ותשלום    טכנולוגיה- צוללות    מדע- ומדענים    צמחיית ישראל
   אנרגיה- חשמלית ט    חומרים-בעירה ובטיחות    חשמל- פעילות חקר    טכנולוגיה-מצלמה וצילום    מדע- ואומנות    רבייה חלק א
   אנרגיה- חום כמוס    חומרים- אטום    חשמל ח- סכום ותרגול    טכנולוגיה-ברפואה    מדע - הרצאות    רבייה חלק ב
   אקולוגיה- מבוא    חומרים- תרכובות יוניות    טכנולוגיה- זמן ושעונים    טכנולוגיה-מיקרוסקופ    מדע-שעשועי מדע    תא-רמות ארגון
   אקולוגיה-התאמות    חומרים-חומצות ובסיסים    טכנולוגיה-תעופה    טכנולוגיה- מכונת כביסה    מדע- מוסר וערכים    תא-מבנה וגודל
   אקולוגיה והאדם    חומרים- אבני חן    טכנולוגיה- דוד שמש    טכנולוגיה- כח ומנופים    מסה ומשקל    תא-חי מוצאו מחי
   אינטראקציה וכוחות    חומרים- שפה כימית ט    טכנולוגיה- מערכות    טכנולוגיה-תהליך התיכון    מסה סגולית= צפיפות    תורשה
   דבורים ודבש    חומרים-אבות מזון    טכנולוגיה- כחול לבן    טבע- מצגות וסרטונים    עופות בישראל    רפואה ובריאות
 
    דף הבית
    תוכנית הלימודים מדעים ז, ח, ט
    אורינות מדעית- פיזה
    הכנה למבחן מפמ"ר מדעים ז
    הכנה למבחן מיצ"ב מדעים ח
    משחקים לימודיים- 1 פאזלים
    משחקים לימודיים- 3 סדר ת'ניירת
    משחקים לימודיים- java 4
    משחקים לימודיים- 5 עיגולים
    משחקים לימודיים- 6 גלו תמונה
    משחקים לימודיים- 7 זיכרון
    משחקים לימודיים- 8 kahoot
    משחקים לימודיים 9- המליונר
    משחקים לימודיים- 10
    משחקים לימודיים 11- פצוחים
    קשיים ואתגרים
    שורשים
    חידון-סמרטפון QR
    צור קשר
    ישראל הפראית
 

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 
              חי מוצאו מחי, מאפייני חיים

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 

                                 
 
                
                                                                                
      
                               מהם חיים? כיצד נוצרים כיום יצורים?
 
       מצגת המתמקדת בשאלה: האם תתכן בריאה ספונטנית?
 
                   מצגת חי מוצאו מחי : הורדה  
 
                                  שאלון מלווה מצגת   הורדה   תצוגה 
 
   
                                                 
        
 

     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 

                                         האם תיתכן רבייה ספונטאנית?
 
                                
           
 

      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 

                                                           הניסוי של פסטר
 
                   

                                      על מקורות המדע והחיים (אנגלית)


         
 


      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 
                                                  מאפייני חיים (אנגלית)


                        


  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                                                        מאפייני-חיים

       


   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 
 
                       מצגת מאפייני חיים - מקור לא ידוע   הורדה
                                      
  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                    ממאפייני החיים: גדילה והתפתחות


                                       קישואים

     

                                גדילה והזדקנות בציור

     


           מסימני חיים: חילוף חומרים ואנרגיה- הפרשה

       


 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                     מתוך: http://dlptir.us/Photo016.jpg
 
   
                                 במרפאה הוטרינרית: 
    
                 " סליחה על ההמתנה........

                                 איך מרגיש החתלתול?"   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                     מצגת: טבע - בעלי חיים    הורדה  

        
 משימה: אילו מאפייני חיים באים לידי ביטוי במצגת ?
                          
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    
                                                  

     תאים מבנה ותפקוד:  שאלות : הורדה   פתרונות הורדה                            
                                                   
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      

             על תולדות המיקרוסקופ ותאוריית התא- הטד

            סרטון באנגלית: יש לבחור את שפת הכתוביות
 
                     דף מלווה סרטון:   הורדה    תצוגה

 

 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                        
       
                
                חידון מקוון: תאים מבנה ותפקוד

          יש להמתין מעט עד להופעת מלבן החידון על המסך

                לכניסה: יש ללחוץ על ה-V מצד שמאל

 
  


                                       שאלון מלווה חידון   הורדה  תצוגה

          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                       
               מאפייני חיים, תאים, מבנה ותפקיד  הורדה   תצוגה
                                                           


  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                      חידון התאמה: חלקי התא

             דף מלווה חידון  כניסה                   קוד משחק: 0129  כניסה

                           

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                 חידון התאמה : אברוני התא ותפקידם

        קוד משחק: 0131   
כניסה     שאלון מלווה חידון: כניסה


  


  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                        מטח: מבנה התא: תא צמח ותא בע"ח   כניסה


  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                   

                       איתן רובין- אוניברסיטת בן גוריון- על תאים
                            הרצאה מצויינת-15:00

 
    
       
 

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@       מבנה התא חלק ב מאפייני החיים של התאים


       


    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
                                 צפייה מהנה לכולם