מצגות לימודיות בנושאי מדע וטכנולוגיה
 
   אנרגיה- רב תחומי    חומרים- תכונות וסוגים ז    חושים-אור וראייה    טכנולוגיה- מחשב    כדור הארץ והיקום    פוטוסינתזה ונשימה
   אנרגיה- סוגים    חומרים- הרכב האוויר ז    חושים- קול ושמיעה    טכנולוגיה- רובוטים    מים בארץ ובעולם    פיסיקה- מבוא
   אנרגיה- אנרגיית גובה    חומרים-מבנה חלקיקי ז    חשמל- זהירות ובטיחות    טכנולוגיה- גשרים    מגוון מינים בטבע    צונמי ורעידות אדמה
   אנרגיה- אנרגיית תנועה    חומרים- תערובות ח    חשמל- אלקטרוסטטיקה    טכנולוגיה-ביומימטיקה    מערכות בגוף החי    צורה וצבע בטבע
   אנרגיה- אנרגיית חום    חומרים- יסודות ח    חשמל- הפקה ותשלום    טכנולוגיה- צוללות    מדע- ומדענים    צמחיית ישראל
   אנרגיה- חשמלית ט    חומרים- טבלה מחזורית    חשמל- פעילות חקר    טכנולוגיה-מצלמה וצילום    מדע- ואומנות    רבייה חלק א
   אנרגיה- חום כמוס    חומרים- אטום ח    חשמל ח- סכום ותרגול    טכנולוגיה-ברפואה    מדע - הרצאות    רבייה חלק ב
   אקולוגיה- מבוא    חומרים- תרכובות יוניות    טכנולוגיה- זמן ושעונים    טכנולוגיה-מיקרוסקופ    מדע-שעשועי מדע    תא-רמות ארגון
   אקולוגיה-התאמות    חומרים-חומצות ובסיסים    טכנולוגיה-תעופה    טכנולוגיה- מכונת כביסה    מדע- מוסר וערכים    תא-מבנה וגודל
   אקולוגיה והאדם    חומרים- סיכום ותרגול ח    טכנולוגיה- דוד שמש    טכנולוגיה- כח ומנופים    מסה ומשקל    תא-חי מוצאו מחי
   אינטראקציה וכוחות    חומרים- שפה כימית ט    טכנולוגיה- מערכות    טבע-ישראל הפראית    מסה סגולית= צפיפות    תורשה
   דבורים ודבש    חומרים- אבות מזון ט    טכנולוגיה- כחול לבן    טבע- מצגות וסרטונים    עופות בישראל    רפואה ובריאות
   חומרים-בעירה ובטיחות    חומרים- אבני חן    טכנולוגיה-תהליך התיכון
 
    דף הבית
    תוכנית הלימודים מדעים ז, ח, ט
    אורינות מדעית- פיזה
    הכנה למבחן מפמ"ר מדעים ז
    הכנה למבחן מיצ"ב מדעים ח
    משחקים לימודיים- 1 פאזלים
    משחקים לימודיים- 3 סדר ת'ניירת
    משחקים לימודיים- java 4
    משחקים לימודיים- 5 עיגולים
    משחקים לימודיים- 6 גלו תמונה
    משחקים לימודיים- 7 זיכרון
    משחקים לימודיים- 8 kahoot
    משחקים לימודיים 9- המליונר
    משחקים לימודיים- 10
    משחקים לימודיים 11- פצוחים
    קשיים ואתגרים
    שורשים
    חידון-סמרטפון QR
    צור קשר
    הסכתים
 

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 
              חי מוצאו מחי, מאפייני חיים

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 
          מצגת מאפייני חיים: חי או דומם

                        הורדה      תצוגה
   

         שאלון מלווה מצגת    הורדה     תצוגה

     מתחת לעור 18: על מחלות כאן 11 כניסה

       משחק: חי או דומם     הורדה    תצוגה

   

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                        מאפייני חיים

מה המשותף, ומה המייחד את החי מהדומם?

הביולוגים נוהגים לזהות יצור כיצור חי אם מתקיימים בו מספר

מאפיינים:

1 . מבנה גוף בנוי מתא/ים 

2 . גדילה והתפתחות

3 . חילוף חומרים: כמו: הזנה, נשימה,  הפרשה

4 . תגובה לגירויים : פיזיקליים וכימיים, הגירוי ניקלט והיצור מגיב.

5 . סדר וארגון , יחסי תלות הדדיים בין מבנים בגוף ותאום ביניהם.

קיימת התאמה בין המבנה לתפקיד אותו ממלאים.

6 . תנועה: בתוך הגוף , או /ו תנועה של הגוף כולו.

7 . רבייה: רציפות גנטית - תחילתו של האחד תלויה במציאות של

קודמו.

8 .א. התאמת היצור לסביבתו הטבעית, וקיום שיווי משקל בינו

לבינה.

8. ב. תהליך של השתנות במהלך הדורות והכחדה של המותאמים

פחות.

גוף שמתקיימים בו רק חלק ממאפייני החיים אינו נחשב יצור חי.


    סרטון: "האחיות אמבה"-מאפייני החיים. שפה: אנגלית- מתורגם

    


   סרטון: "האחיות אמבה"-אברוני התא. שפה: אנגלית- מתורגם

    


                                 
 
                
                                                                                
      
                               מהם חיים? כיצד נוצרים כיום יצורים?
 
       מצגת המתמקדת בשאלה: האם תתכן בריאה ספונטנית?
 
                   מצגת חי מוצאו מחי : הורדה  
 
                                  שאלון מלווה מצגת   הורדה   תצוגה 
 
   
                                                 
        
 

     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 
                      חידת ברווזני ים

   


   


   

          
מניין צצים הברווזים  הורדה   תצוגה


    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  


                                         האם תיתכן רבייה ספונטאנית?
 
                                
           
 

      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 

                                                           הניסוי של פסטר
 
                   

                                      על מקורות המדע והחיים (אנגלית)


         
 


      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 
                                                  מאפייני חיים (אנגלית)


                        


  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                                                        מאפייני-חיים

                                  ממאפייני החיים- תזונה של גמל


         @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 
 
                       מצגת מאפייני חיים - מקור לא ידוע   הורדה
                                      
  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                    
                                גדילה והזדקנות בציור

     


                              מסימני החיים: הזנה

      


 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                     מתוך: http://dlptir.us/Photo016.jpg
 
   
                                 במרפאה הוטרינרית: 
    
                 " סליחה על ההמתנה........

                                 איך מרגיש החתלתול?"   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                     מצגת: טבע - בעלי חיים    הורדה  

        
 משימה: אילו מאפייני חיים באים לידי ביטוי במצגת ?
                          
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    
                                                  

     תאים מבנה ותפקוד:  שאלות : הורדה   פתרונות הורדה                            
                                                   
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      

             על תולדות המיקרוסקופ ותאוריית התא- הטד

            סרטון באנגלית: יש לבחור את שפת הכתוביות
 
                     דף מלווה סרטון:   הורדה    תצוגה

 

 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                        
       
                
                חידון מקוון: תאים מבנה ותפקוד

          יש להמתין מעט עד להופעת מלבן החידון על המסך

                לכניסה: יש ללחוץ על ה-V מצד שמאל

 
  


                                       שאלון מלווה חידון   הורדה  תצוגה

          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                       
               מאפייני חיים, תאים, מבנה ותפקיד  הורדה   תצוגה
                                                           


  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                      חידון התאמה: חלקי התא

             דף מלווה חידון  כניסה                   קוד משחק: 0129  כניסה

                           

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                 חידון התאמה : אברוני התא ותפקידם

        קוד משחק: 0131   
כניסה     שאלון מלווה חידון: כניסה


  


  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                        מטח: מבנה התא: תא צמח ותא בע"ח   כניסה


  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                   

                       איתן רובין- אוניברסיטת בן גוריון- על תאים
                            הרצאה מצויינת-15:00

 
    
       
 

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@       מבנה התא חלק ב מאפייני החיים של התאים


       


    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
                                 צפייה מהנה לכולם