מצגות לימודיות בנושאי מדע וטכנולוגיה
 
   אנרגיה- רב תחומי    חומרים- תכונות וסוגים ז    חושים-אור וראייה    טכנולוגיה- מחשב    כדור הארץ והיקום    פוטוסינתזה ונשימה
   אנרגיה- סוגים    חומרים- הרכב האוויר ז    חושים- קול ושמיעה    טכנולוגיה- רובוטים    מים בארץ ובעולם    פיסיקה- מבוא
   אנרגיה- אנרגיית גובה    חומרים-מבנה חלקיקי ז    חשמל- זהירות ובטיחות    טכנולוגיה- גשרים    מגוון מינים בטבע    צונמי ורעידות אדמה
   אנרגיה- אנרגיית תנועה    חומרים- תערובות ח    חשמל- אלקטרוסטטיקה    טכנולוגיה-ביומימטיקה    מערכות בגוף החי    צורה וצבע בטבע
   אנרגיה- אנרגיית חום    חומרים- יסודות ח    חשמל- הפקה ותשלום    טכנולוגיה- צוללות    מדע- ומדענים    צמחיית ישראל
   אנרגיה- חשמלית ט    חומרים- טבלה מחזורית    חשמל- פעילות חקר    טכנולוגיה-מצלמה וצילום    מדע- ואומנות    רבייה חלק א
   אנרגיה- חום כמוס    חומרים- אטום ח    חשמל ח- סכום ותרגול    טכנולוגיה-ברפואה    מדע - הרצאות    רבייה חלק ב
   אקולוגיה- מבוא    חומרים- תרכובות יוניות    טכנולוגיה- זמן ושעונים    טכנולוגיה-מיקרוסקופ    מדע-שעשועי מדע    תא-רמות ארגון
   אקולוגיה-התאמות    חומרים-חומצות ובסיסים    טכנולוגיה-תעופה    טכנולוגיה- מכונת כביסה    מדע- מוסר וערכים    תא-מבנה וגודל
   אקולוגיה והאדם    חומרים- סיכום ותרגול ח    טכנולוגיה- דוד שמש    טכנולוגיה- כח ומנופים    מסה ומשקל    תא-חי מוצאו מחי
   אינטראקציה וכוחות    חומרים- שפה כימית ט    טכנולוגיה- מערכות    טבע-ישראל הפראית    מסה סגולית= צפיפות    תורשה
   דבורים ודבש    חומרים- אבות מזון ט    טכנולוגיה- כחול לבן    טבע- מצגות וסרטונים    עופות בישראל    רפואה ובריאות
   חומרים-בעירה ובטיחות    חומרים- אבני חן    טכנולוגיה-תהליך התיכון
 
    דף הבית
    תוכנית הלימודים מדעים ז, ח, ט
    אורינות מדעית- פיזה
    הכנה למבחן מפמ"ר מדעים ז
    הכנה למבחן מיצ"ב מדעים ח
    משחקים לימודיים- 1 פאזלים
    משחקים לימודיים- 3 סדר ת'ניירת
    משחקים לימודיים- java 4
    משחקים לימודיים- 5 עיגולים
    משחקים לימודיים- 6 גלו תמונה
    משחקים לימודיים- 7 זיכרון
    משחקים לימודיים- 8 kahoot
    משחקים לימודיים 9- המליונר
    משחקים לימודיים- 10
    משחקים לימודיים 11- פצוחים
    קשיים ואתגרים
    שורשים
    חידון-סמרטפון QR
    צור קשר
    הסכתים
 
 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                        סוגי אנרגיה
   
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                       

      למצגת לחצו: כניסה  הורדה   יש לבחור: לקריאה בלבד
 
     שאלון מלווה מצגת חלק א ו ב   כניסה  הורדה  תצוגה  
 
            הערה: חלק ב מתבסס על הלימוד בכיתה
         
 
                  
 
 
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                     כמעט אותה המצגת: סוגי אנרגיה- סרטון
              
       
קישור לשאלון מלווה סרטון :  כניסה   הורדה    תצוגה            
         
 

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                             תשבץ רמזים מקוון:
             סוגי אנרגיה ותהליכי השינוי המאפיינים אותם


                                   לכניסה יש ללחוץ על:   רמזים
     
      

               לקבלת רמז ניתן ללחוץ פעמיים על המשבצת.

                           קבלת רמז מקזזת נקודות


  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
                        חידון  :  סוגי אנרגיה   
                               
           

   לפניכם מספר סרטונים בהם מוצגים תהליכים ותופעות שונות.

  עליכם לצפות בכל אחד מהסרטונים ולענות על השאלות .

  
יש להפעיל רמקולים.


                               אנרגיה מהים


  
 

   
            

  1. אילו שלושה מקורות אנרגיה מתחדשים מוזכרים בסרטון?

   א. הרוח ,הים והנפט

  ב. הרוח, הים והשמש

  ג. שמש, גז, פחם


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                      רותמים את אנרגיית הרוח   כניסה

  

  2. לכמה בתי אב יכולה חוות הרוח הימית בדנמרק לספק את

  צריכת החשמל?


   א. 10,000 בתי אב

  ב. 200,000 בתי אב

  ג. 300,000 בתי אב @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                                                         מגדל  שמש

        בנגב מוקמת תחנת כח סולארית מהגדולות בעולם

  


     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    

   
   3.א.  טמפרטורת המים בראש המגדל המתואר היא:

  א. 
565 מעלות צלזיוס

  ב. 365 מעלות צלזיוס

  ג. 100 מעלות צלזיוס  


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                                                         פרפר סולארי

   

 3.ב. מי מניע את הפרפר שבסרטון?

  א. בעיקר הרוח


  ב. בעיקר החתול

  ג. שרירי הפרפר

   ד. אנרגיית השמש

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                    
                              הדגמה בכיתה

     4. מה מדגימים הילדים בסרטון?

   א. ציפה ושקיעה של גופים

  ב. 
המרות אנרגיה

  ג. כיצד פועל מנוף

  ד. מציאת נפח גוף שצורתו אינה הנדסית משוכללת

 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                המרות אנרגיה בתחנת כוח הידרואלקטרית.

   
  

   5. בחרו את האפשרות/יות הנכונה/ות:

   א. הגנרטור המתואר ממיר אנרגיית תנועה לאנרגיה חשמלית.

  ב. הגנרטור המתואר ממיר אנרגיה חשמלית לאנרגית תנועה

  ג. הגנרטור המתואר ממיר אנרגיה כימית לאנרגית חום.

  ד. הגנרטור המתואר ממיר אנרגיית קול לאנרגית קרינה.


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                             תחנת כוח פחמית


   


  6מי קיטור הופכים בחזרה למים נוזליים בעזרת מי הקירור

 מהאגם.  תהליך זה עלול לגרום ל:


   א. זיהום רעש

  ב. זיהום תרמי (חום)

  ג. זיהום כימי

  ד. זיהום נוף


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                          רדיומטר
 
   


   7. תארו המרות אנרגיה בהדגמה: רדיומטר

   א. אנרגיית קרינה מומרת לאנרגית חום וזו לאנרגית תנועה

  ב. אנרגיית קרינה מומרת לאנרגיה חשמלית

  ג. אנרגיית תנועה מומרת לאנרגיה חשמלית

  ד. אנרגיה חשמלית מומרת לאנרגית תנועה

 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                      מטוס ממריא, טס ונוחת.
  
   


   8. אילו סוגי אנרגיה מעורבים בהתרחשות ?

     א. אנרגיה כימית- דלק

   ב. אנרגיית גובה

   ג. אנרגיית תנועה

   ד. אנרגיית חום: שריפת הדלק, חיכוך עם האוויר ועם משטח

   הנחיתה

   ה. אנרגיית קול


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                             חץ וקשת    


    9. אילו המרות אנרגיה קשורות בתהליך המוצג בסרטון?


    א. אנרגיה כימית מומרת לאנרגייה קפיצית .

   ב. אנרגיה קפיצית מומרת לאנרגיית גובה.

   ג. אנרגיה קפיצית מומרת לאנרגיית תנועה.

   ד. אנרגיה קפיצית מומרת לאנרגיית חום.

   ה. אנרגיה קפיצית מומרת לאנרגיה חשמלית.


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                           נר דולק

   

  10. מה מתואר בסרטון?

  א. אנרגיה כימית מומרת לאנרגית חום ואור

  ב. אנרגיית אור מומרת לאנרגיית חום

  ג. אנרגיית חום מומרת לאנרגיה כימית

  ד. אנרגיה כימית מומרת לאנרגיית גובה


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                 
פספוסי מגלשות           

       
    


   11. מי מהמשפטים נכון?

    א. רגע לפני הגלישה , ללא תנועה- לגולש/ת יש אנרגית גובה .

   ב. תוך כדי גלישה כלפי מטה: אנרגית הגובה מומרת לאנרגיית

   תנועה וחום.

   ג. כמות אנרגית הגובה תלויה במשקל הגולש ובגובה שבו הוא

   מצוי ביחס למישור הייחוס.

   ד. עם הגלישה על משטח חלק, מהירותו של הגולש/ת קטנה.

   ה. כמות האנרגיה הכוללת הולכת וגדלה עם הגלישה.

   ו. גלישה על פני משטח רטוב מקטינה את המרת האנרגיה לחום.


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                         גחליליות

   


   12. מי מהמשפטים נכון?
   
     א. אנרגיה כימית מומרת לאנרגיית אור

   ב. אנרגיית אור מומרת לאנרגיה כימית

   ג. אנרגיה חשמלית מומרת לאנרגיית אור

   ד. אנרגיית אור מומרת לאנרגיה חשמלית


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                     תרנגולת כישרונית


   


  13. בחרו בתשובות הנכונות

     א. אנרגיה תנועה עברה בין הכדורים.

   ב. אנרגית תנועה הועברה מהביצה לכדור/ים

   ג. הכדורים העבירו לביצה אנרגיה

   ד. מקור האנרגיה של התרנגולת הוא במזון שאכלה, כלומר:

   אנרגיה כימית


 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                         תיבת נגינה

  

  14. בהתרחשות המתוארת חלו שינויים ב....

  א. תנודות בתוך חומר: אנרגיית קול

  ב. בליעה או פליטה של קרינה: אנרגיית קרינה

  ג. טמפרטורה של גוף: אנרגית חום

  ד. מיקום מטענים זרם חשמלי : אנרגייה חשמלית

  ה. הרכב / מבנה של חומרים מהם עשוי הגוף: אנרגיה כימית

  ו. צורה של גוף: אנרגיה אלסטית

  ז. תנועה / מהירות של גוף : אנרגיית תנועה

  ח. גובה של גוף : אנרגיית גובה


 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                        דלק מאצות
  
  
   
  15. בחרו שאלה לסרטון: דלק מאצות.

 רשמו ארבע אפשרויות לתשובות וציינו את האפשרות הנכונה.
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

        סוגי אנרגיה: דף עבודה לתלמידים (חזרה).

                                           כניסה    הורדה    תצוגה  
                
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

   המלצה של מילכה: מצגת מקסימה ומרגשת- 
                 כורי פחם  הורדה   תצוגה


                             סרטון: כריית פחם

 

  לאן נעלמו כורי הפחם? החברה הלאומית לאספקת פחם
  https://ncsc.co.il/?content=%D7%9C%D7%90%D7%9F-%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%95-%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%97%D7%9D-2

  כמו במאה שעברה: כורי הפחם באיראן
  https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4575658,00.html


  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

       המרות אנרגיה- בהשראת ההגדה של פסח/ הטכניון

       המרות אנרגיה- בהשראת 70 שנה למדינה/ הטכניון
  המרת אנרגיית תנועה לאנרגיית אור

   https://youtu.be/Y_VRiY2ty6o


    https://youtu.be/op8uOXHdf9o המרת אנרגיית חום ואור לתנועה

  https://www.youtube.com/watch?v=GSiOEVXjM-E&feature=youtu.be

   

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


           אנרגיה  : סנונית    -   פורטל חט"ב

        האוניברסיטה העברית  כניסה לאתר
       
                 שאלון מלווה   כניסה לקובץ 


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                     אנרגטי  הצג
             
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                            המרות אנרגיה: פעילות אינטראקטיבית
   

                                                                                    

 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   המרות אנרגיה: כדור קופץ- הילקוט הדיגיטאלי/ מטח  כניסה
 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
   
      
 חידון מקוון blubber - יוטיוב: כניסה
                   
                          יתכן שהקישור מושבת

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


      סדרת סרטונים מקסימים - צעצועים מפח האשפה

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@     
 
                   שבוע האנרגיה 2012          

                        תוכנית 2 חלק א

  

שבוע אנרגיה - תוכנית 2 חלק ראשון from Avshi Segev on Vimeo.                         תוכנית 2 חלק ב

 

שבוע אנרגיה - תוכנית 2 חלק שני from Avshi Segev on Vimeo.

   

                                  תוכנית 5 חלק א

  

שבוע אנרגיה - תכנית 5 חלק ראשון from Avshi Segev on Vimeo.

            
                        
תוכנית 5 חלק ב


   

שבוע אנרגיה - תכנית 5 חלק שני from Avshi Segev on Vimeo.
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  


                             קרינה

                            מסע אל הקרינה האלקטרומגנטית


                        https://www.youtube.com/watch?v=qZRcIZ17w3g  

 
 
 
                                 צפייה מהנה לכולם