מצגות לימודיות בנושאי מדע וטכנולוגיה
 
   אנרגיה- רב תחומי    חומרים- תכונות וסוגים ז    חושים-אור וראייה    טכנולוגיה- מחשב    כדור הארץ והיקום    פוטוסינתזה ונשימה
   אנרגיה- סוגים    חומרים- הרכב האוויר ז    חושים- קול ושמיעה    טכנולוגיה- רובוטים    מים בארץ ובעולם    פיסיקה- מבוא
   אנרגיה- אנרגיית גובה    חומרים-מבנה חלקיקי ז    חשמל- זהירות ובטיחות    טכנולוגיה- גשרים    מגוון מינים בטבע    צונמי ורעידות אדמה
   אנרגיה- אנרגיית תנועה    חומרים- תערובות ח    חשמל- אלקטרוסטטיקה    טכנולוגיה-ביומימטיקה    מערכות בגוף החי    צורה וצבע בטבע
   אנרגיה- אנרגיית חום    חומרים- יסודות ח    חשמל- הפקה ותשלום    טכנולוגיה- צוללות    מדע- ומדענים    צמחיית ישראל
   אנרגיה- חשמלית ט    חומרים- טבלה מחזורית    חשמל- פעילות חקר    טכנולוגיה-מצלמה וצילום    מדע- ואומנות    רבייה חלק א
   אנרגיה- חום כמוס    חומרים- אטום ח    חשמל ח- סכום ותרגול    טכנולוגיה-ברפואה    מדע - הרצאות    רבייה חלק ב
   אקולוגיה- מבוא    חומרים- תרכובות יוניות    טכנולוגיה- זמן ושעונים    טכנולוגיה-מיקרוסקופ    מדע-שעשועי מדע    תא-רמות ארגון
   אקולוגיה-התאמות    חומרים-חומצות ובסיסים    טכנולוגיה-תעופה    טכנולוגיה- מכונת כביסה    מדע- מוסר וערכים    תא-מבנה וגודל
   אקולוגיה והאדם    חומרים- סיכום ותרגול ח    טכנולוגיה- דוד שמש    טכנולוגיה- כח ומנופים    מסה ומשקל    תא-חי מוצאו מחי
   אינטראקציה וכוחות    חומרים- שפה כימית ט    טכנולוגיה- מערכות    טבע-ישראל הפראית    מסה סגולית= צפיפות    תורשה
   דבורים ודבש    חומרים- אבות מזון ט    טכנולוגיה- כחול לבן    טבע- מצגות וסרטונים    עופות בישראל    רפואה ובריאות
   חומרים-בעירה ובטיחות    חומרים- אבני חן    טכנולוגיה-תהליך התיכון
 
    דף הבית
    תוכנית הלימודים מדעים ז, ח, ט
    אורינות מדעית- פיזה
    הכנה למבחן מפמ"ר מדעים ז
    הכנה למבחן מיצ"ב מדעים ח
    משחקים לימודיים- 1 פאזלים
    משחקים לימודיים- 3 סדר ת'ניירת
    משחקים לימודיים- java 4
    משחקים לימודיים- 5 עיגולים
    משחקים לימודיים- 6 גלו תמונה
    משחקים לימודיים- 7 זיכרון
    משחקים לימודיים- 8 kahoot
    משחקים לימודיים 9- המליונר
    משחקים לימודיים- 10
    משחקים לימודיים 11- פצוחים
    קשיים ואתגרים
    שורשים
    חידון-סמרטפון QR
    צור קשר
    הסכתים
 
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                   
                 מיצ"ב במדעים לכיתה ח:
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                     


         קישור למיצבים שנערכו בשנים קודמות

     שני טורים כולל מחוונים, pdf   WORD   עברית     ערבית

                                                     
                   
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                            

                               


                                               
           
           

 

 
                              מצגת פתרונות - לקט :  הורד
 
                                                                                             
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                  
 

              ריכוז סיכומים  בנושאים שונים
  הכלולים במבחן המיצב במדעים לכיתות ח

    
                   בורוד: נושאים שנילמדו בכיתה ח                 

   בסגול: נושאים שנילמדו בכיתה ז


     

1


תכונות חומרים     
 
3 מצבי צבירה
 
הרכב האוויר
 

2


מסה נפח וצפיפות
 
החומר עובר שינויים

ארכימדס והכתר   הורדה   תצוגה
 

3


הדגם החלקיקי של החומר
 

4


מאפייני חיים
 
מדרג ביולוגי
 
תאים: מבנה ותפקיד
 

5


תהליך התיכון: חומרים ומוצרים
 

6


אנרגיה
 7


מגוון מינים
 8


מערכות בגוף האדם: דם ונשימה
 
מאזן מים וחום
 
מאזן מים בצמח
 

 
 


9


מושגים בסיסיים באקולוגיה
 
מהי סביבה
 
התאמות יצורים לבית גידולם
 

 
 


10


אינטראקציה כוחות ותנועה
 11


מבנה האטום
 
שפת הכימיה: יסודות תרכובות והטבלה המחזורית
 
תערובות
 
שינויים בחומר: תהליך כימי, שמור המסה (תגובות כימיות)
 
חומצות ובסיסים
 
תרכובות יוניות
 
 
 


 
 
 
 

12


חשמל
 


 

13


מערכות טכנולוגיות
 

 

הורד  הצג

  
       
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 כל טוב ובהצלחה:


                                  מילכה ברקו גרש 

                

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
                                                 
                                                             

  
         נושאים שנילמדו בכיתה ז           
 
 הפנייה לתיקיות נושא:  כניסה
 תהליך התיכון,   תאים ואברוניהם                    


 מגוון מינים,  התאוריה החלקיקית
 אנרגיה,  צפיפות מסה משקל ונפח 
 חומרים: מבנה ותהליכים

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

   דף סיכום כיתה ז:    הורדה   תצוגה

   אותו דף- כותרת: פתיחה לכיתה ח  הורדה   תצוגה

   100 מילים שפגשנו בדרך.... 
           
 
            אינטראקציה  וכוחות                  
 
        תיקיות העוסקות בנושא זה:
 
 

שם התיקייה

קישור

הערות
 
 
אינטראקציה
וכוחות : 
מושגים
 
 
 
מצגת סיכום כולל שאלות
 
סיכום כתוב 
 
תמונת "חד גדיא"
 
דף עבודה
 
3 סרטונים
 
מצגת בנושא תרשימים
 
חוברת עבודה בנושא תרשימים
 
 
 
טכנולוגיה: כח ומנופים
 

   כניסה

 
מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
2 תמונות
 
מצגת העשרה
 
פעילות אינטראקטיבית:
חוק המנוף
 
                     
     
       
 

 
              מערכות טכנולוגיות              
 

       תיקיות העוסקות בנושא זה
 
 

שם  התיקייה

 

קישור

הערות

מערכות טכנולוגיות

כניסה

קישור:
קורס מערכות טכנולוגיות  אינטראקטיבי –אורט
 
חוברת עבודה
מלווה אתר
 
2 מצגות נושא
 
סיכומילכה
 

כל תיקיות הטכנולוגיה: העשרה

 

 
 


צוללות
 
מחשבים
 
רובוטים
 
מצלמה
 
מכונת כביסה
 
שעונים
 
דוד שמש
 
טכנולוגיה ברפואה            
     
                         
     
 
 
                                                 
                     כימיה ח                       
 
         תיקיות העוסקות בנושא זה
 
 

שם התיקייה

 

קישור

הערות

תערובות והפרדתן

כניסה

מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
4 סרטונים
 

קישור להסבר נפח תערובת

 

מבנה האטום

כניסה

מצגת נושא
 
סרטון
 
סיכום

השפה הכימית

כניסה


מצגת נושא וחוברת מלווה
 
משחק סמלי יסודות,
 
משחק מבנה החומר,
 
חידון מקוון: השפה הכימית
 
טבלה אינטראקטיבית,
 
חידון מקוון :
מבנה האטום והטבלה
 
קישור לאתר אורט: טבלה
 
מצגת יסודות 
 
4 סרטונים

  

תרכובות יוניות

 

כניסה

מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
מצגת: יונים
                                
תמונה 
 
הצעה למשחק 
 

חומצות ובסיסים

 

כניסה

מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
2 סרטונים
 
2 קישורים להפעלות אינטראקטיביות
 

בערה ובטיחות

 

כניסה

מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
שאלון-חידון
 
חידון אינטראקטיבי
 
קישור: האש והתפשטותה
 

סרטונים

 

  
    
                        
 
   
 
                         חשמל                       
 
 
                תיקיות העוסקות בנושא זה    


שם התיקייה

 

קישור

הערות

חשמל: משמעות וזהירות

כניסה

מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
2 סרטונים
 
משחק
 
קישור: סוגרים מעגל
 
תשבץ
 

חשמל : אמצעי בטיחות

כניסה

2 תמונות
 
דף עבודה
 
מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
סרטון
 
משחק אינטראקטיבי
 

חשמל: הפקה ותשלום

 

כניסה

מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
משימת אוריינות
 
תמונה
 
קישור: הכיתה האינטראקטיבית
 
קישור: אתר מתח גבוה
 
משחק
 
מצגת העשרה
 

חשמל: אלקטרוסטטיקה

 

כניסה

מצגת ברקים
 
שאלון מלווה מצגת
 
תמונה
 
7 סרטונים
 

חשמל פעילות חקר

 

כניסה

3 סרטונים אינטראקטיביים
 
2 תמונות
 
2 דפי עבודה
 

 

              חשמל:  מבחן מסכם - כניסה 
 
 מקור לרוב השאלות:  ערכת הלה חשמל, מיצב 2010
 
                                                                                               
              סרטון: אלקטרוליזה של מים
 
 
 
 
  
 
    
 
                                                        
                     אקולוגיה                     
 
                 תיקיות העוסקות בנושא זה
 
                                                                           
          

שם התיקייה

 

קישור

הערות

אקולוגיה מבוא  

 כניסה

מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
סיכום
 
סרטון
 

אקולוגיה התאמות לסביבה 

 

 כניסה 

3  סיכומים
 
מצגת
 
מאמר
 
2 סרטונים
 
פעילות
אינטראקטיבית
 
אקולוגיה והאדם 
 

 כניסה

14 סרטונים
 
6 הרצאות
 
אקולוגיה
התאמת צמחים ליובש
 

 כניסה

מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
תערוכת בולים
 
מצגת העשרה
 
  
 
  
 

        הקראת שאלוני מבחני מיצב
              במדעים כיתות ח 
         
 
             
 
       @@@@@@@@@@@@@@@

         2012 , עברית, נוסח ב
 
                        לטופס הבחינה :   כניסה

            @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                 דף פתיחה עמוד 5   הורדה   

                 עמוד 6      הורדה      
     
                 עמוד 7      הורדה   
 
                 עמוד 8      הורדה  
 
                 עמוד 9      הורדה   
 
                 עמוד 10    הורדה  
 
                 עמוד 11    הורדה  
 
                 עמוד 12    הורדה  
 
                 עמוד 13    הורדה  
 
                 עמוד 14    הורדה 
 
                 עמוד 15    הורדה  
 
                 עמוד 16    הורדה  
 
                 עמוד 17    הורדה  
 
                 עמוד 18    הורדה
 
                 עמוד 19    הורדה  
 
                 עמוד 20    הורדה 
 
                 עמוד 21    הורדה   
 
                 עמוד 22    הורדה  
 
                 עמוד 23    הורדה  
 
                 עמוד 24    הורדה  
 
                 עמוד 25    הורדה  
 
                 עמוד 26    הורדה  
 
                 עמוד 27 אחרון:  הורדה  
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
                                 צפייה מהנה לכולם