מצגות לימודיות בנושאי מדע וטכנולוגיה
 
 
 
 
   חשמל- משמעות וזהירות    טכנולוגיה- צוללות    טכנולוגיה-מיקרוסקופ    חומרים - כיתה ז    מדע- ואומנות    תא-חי מוצאו מחי
    חשמל- אמצעי בטיחות    טכנולוגיה- מחשב    טכנולוגיה- רובוטים    חומרים-בעירה ובטיחות    מדע- ומדענים    תא-רמות ארגון
   חשמל- הפקה ותשלום    טכנולוגיה- כח ומנופים    טכנולוגיה- גשרים    חומרים-המבנה החלקיקי    מדע- מוסר וערכים    תא-מבנה וגודל
   חשמל- אלקטרוסטטיקה    טכנולוגיה-תהליך התיכון    טכנולוגיה-ביומימטיקה    חומרים- תערובות    מדע - הרצאות    פוטוסינתזה ונשימה
   חשמל- פעילות חקר    טכנולוגיה-מצלמה וצילום    אנרגיה- סוגים    חומרים-חומצות ובסיסים    אקולוגיה- מבוא    מערכות בגוף החי
   מושגים-מסה ומשקל    טכנולוגיה- מכונת כביסה    אנרגיה- אנרגיית גובה    חומרים- תרכובות יוניות    אקולוגיה-התאמות    רבייה
   מושגים- מסה סגולית    טכנולוגיה-ברפואה    אנרגיה- אנרגיית תנועה    חומרים- השפה הכימית    אקולוגיה והאדם    תורשה
   מושגים- חום כמוס    טכנולוגיה- זמן ושעונים    אנרגיה- אנרגיית חום    חומרים- כיתה ט    כדור הארץ והיקום    מגוון מינים בטבע
   מושגים-אינטראקציה וכוחות    טכנולוגיה-תעופה    אנרגיה- חשמל ט    חומרים- אטום    צונמי ורעידות אדמה    עופות בישראל
   חושים- קול ושמיעה    טכנולוגיה- דוד שמש    אנרגיה- רב תחומי    חומרים-אבות מזון    מים בארץ ובעולם    צמחיית ישראל
   חושים-אור וראייה    מערכות טכנולוגיות    פיסיקה- מבוא    חומרים- אבני חן    צורה וצבע בטבע    דבורים ודבש
 
    דף הבית
    תוכנית הלימודים מדעים ז, ח, ט
    ספרי לימוד - מדעים חט"ב
    אורינות מדעית- פיזה
    הכנה למבחן מפמ"ר מדעים ז
    הכנה למבחן מיצ"ב מדעים ח
    משחקים לימודיים- 1 פאזלים
    משחקים לימודיים- 2 זונדל
    משחקים לימודיים- 3 סדר ת'ניירת
    משחקים לימודיים- java 4
    משחקים לימודיים- 5 עיגולים
    משחקים לימודיים- 6 גלו תמונה
    משחקים לימודיים- 7 זיכרון
    משחקים לימודיים- 8 kahoot
    משחקים לימודיים 9- המליונר
    חידון מקוון - מסה נפח צפיפות
    חידון מקוון - סוגי אנרגיה
    חידון מקוון - אטום וטבלה
    חידון מקוון - הרכב האוויר
    מצגות וסרטונים-שעשועי מדע
    מצגות וסרטונים- טבע כללי
    העיקר הבריאות
    התאמות לימודיות
    מוצרים כחול לבן
    חידון-סמרטפון QR
    צור קשר
    חידונים 10
 
                      
                 מיצ"ב במדעים לכיתה ח:

   בחינת מיצ"ב חיצוני לתלמידי כיתות ח' תתקיים

   ביום רביעי, 18 במאי 2016, י' באייר תשע"ו מפרט

   המיצ"ב יפורסם באתר ראמ"ה.
       קישור למיצבים שנערכו בשנים קודמות, כולל 2014

              שני טורים כולל מחוונים, pdf   WORD

     כניסה עברית              כניסה ערבית

                                                     
                      
                              

                               


                                               
                         
                 
            

שנה

שאלון

תשובון

2014

מבחן 

 מחוון

2013

כניסה

כניסה

2012

כניסה

כניסה

2011

   כניסה  

כניסה

2010

כניסה

כניסה

2009

כניסה

כניסה

 

 
                              מצגת פתרונות - לקט :  הורד
 
                                                                                             
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 

                     ריכוז סיכומים  בנושאים שונים

                הכלולים במבחן המיצב במדעים לכיתות ח.
                      בסגול: נושאים שנילמדו בכיתה ז
                      בורוד: נושאים שנילמדו בכיתה ח
                        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
     

1


תכונות חומרים     
 
3 מצבי צבירה
 
הרכב האוויר
 

2


מסה נפח וצפיפות
 
החומר עובר שינויים
 

3


הדגם החלקיקי של החומר
 

4


מאפייני חיים
 
מדרג ביולוגי
 
תאים: מבנה ותפקיד
 

5


תהליך התיכון: חומרים ומוצרים
 

6


אנרגיה
 7


מגוון מינים
 8


מערכות בגוף האדם: דם ונשימה
 
מאזן מים וחום
 
מאזן מים בצמח
 

 
 


9


מושגים בסיסיים באקולוגיה
 
מהי סביבה
 
התאמות יצורים לבית גידולם
 

 
 


10


אינטראקציה כוחות ותנועה
 11


מבנה האטום
 
שפת הכימיה: יסודות תרכובות והטבלה המחזורית
 
תערובות
 
שינויים בחומר: תהליך כימי, שמור המסה (תגובות כימיות)
 
חומצות ובסיסים
 
תרכובות יוניות
 
 
 


 
 
 
 

12


חשמל
 


 

13


מערכות טכנולוגיות
 

 

הורד  הצג

  
       
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        כל טוב ובהצלחה:


                          מילכה ברקו גרש 

                @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
                                                 
                                            

  
            נושאים שנילמדו בכיתה ז       
 
             הפנייה לתיקיות נושא:  כניסה
        תהליך התיכון,   תאים ואברוניהם                    


        מגוון מינים,  התאוריה החלקיקית
        אנרגיה,  צפיפות מסה משקל ונפח 
              חומרים: מבנה ותהליכים
                
                               

      
 
             
 
            אינטראקציה  וכוחות                  
 
        תיקיות העוסקות בנושא זה:
 
 

שם התיקייה

קישור

הערות
 
 
אינטראקציה
וכוחות : 
מושגים
 
 
 
מצגת סיכום כולל שאלות
 
סיכום כתוב 
 
תמונת "חד גדיא"
 
דף עבודה
 
3 סרטונים
 
מצגת בנושא תרשימים
 
חוברת עבודה בנושא תרשימים
 
 
 
טכנולוגיה: כח ומנופים
 

   כניסה

 
מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
2 תמונות
 
מצגת העשרה
 
פעילות אינטראקטיבית:
חוק המנוף
 
                     
     
       
 
 
              מערכות טכנולוגיות              
 

       תיקיות העוסקות בנושא זה
 
 

שם  התיקייה

 

קישור

הערות

מערכות טכנולוגיות

כניסה

קישור:
קורס מערכות טכנולוגיות  אינטראקטיבי –אורט
 
חוברת עבודה
מלווה אתר
 
2 מצגות נושא
 
סיכומילכה
 

כל תיקיות הטכנולוגיה: העשרה

 

 
 


צוללות
 
מחשבים
 
רובוטים
 
מצלמה
 
מכונת כביסה
 
שעונים
 
דוד שמש
 
טכנולוגיה ברפואה            
     
                         
     
 
 
                                                 
                     כימיה ח                       
 
         תיקיות העוסקות בנושא זה
 
 

שם התיקייה

 

קישור

הערות

תערובות והפרדתן

כניסה

מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
4 סרטונים
 

קישור להסבר נפח תערובת

 

מבנה האטום

כניסה

מצגת נושא
 
סרטון
 
סיכום

השפה הכימית

כניסה


מצגת נושא וחוברת מלווה
 
משחק סמלי יסודות,
 
משחק מבנה החומר,
 
חידון מקוון: השפה הכימית
 
טבלה אינטראקטיבית,
 
חידון מקוון :
מבנה האטום והטבלה
 
קישור לאתר אורט: טבלה
 
מצגת יסודות 
 
4 סרטונים

  

תרכובות יוניות

 

כניסה

מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
מצגת: יונים
                                
תמונה 
 
הצעה למשחק 
 

חומצות ובסיסים

 

כניסה

מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
2 סרטונים
 
2 קישורים להפעלות אינטראקטיביות
 

בערה ובטיחות

 

כניסה

מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
שאלון-חידון
 
חידון אינטראקטיבי
 
קישור: האש והתפשטותה
 

סרטונים

 

  
    
                        
 
   
 
                         חשמל                       
 
 
                תיקיות העוסקות בנושא זה    


שם התיקייה

 

קישור

הערות

חשמל: משמעות וזהירות

כניסה

מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
2 סרטונים
 
משחק
 
קישור: סוגרים מעגל
 
תשבץ
 

חשמל : אמצעי בטיחות

כניסה

2 תמונות
 
דף עבודה
 
מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
סרטון
 
משחק אינטראקטיבי
 

חשמל: הפקה ותשלום

 

כניסה

מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
משימת אוריינות
 
תמונה
 
קישור: הכיתה האינטראקטיבית
 
קישור: אתר מתח גבוה
 
משחק
 
מצגת העשרה
 

חשמל: אלקטרוסטטיקה

 

כניסה

מצגת ברקים
 
שאלון מלווה מצגת
 
תמונה
 
7 סרטונים
 

חשמל פעילות חקר

 

כניסה

3 סרטונים אינטראקטיביים
 
2 תמונות
 
2 דפי עבודה
 

 

              חשמל:  מבחן מסכם - כניסה 
 
 מקור לרוב השאלות:  ערכת הלה חשמל, מיצב 2010
 
                                                                                               
              סרטון: אלקטרוליזה של מים
 
 
 
 
  
 
    
 
                                                        
                     אקולוגיה                     
 
                 תיקיות העוסקות בנושא זה
 
                                                                           
          

שם התיקייה

 

קישור

הערות

אקולוגיה מבוא  

 כניסה

מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
סיכום
 
סרטון
 

אקולוגיה התאמות לסביבה 

 

 כניסה 

3  סיכומים
 
מצגת
 
מאמר
 
2 סרטונים
 
פעילות
אינטראקטיבית
 
אקולוגיה והאדם 
 

 כניסה

14 סרטונים
 
6 הרצאות
 
אקולוגיה
התאמת צמחים ליובש
 

 כניסה

מצגת נושא
 
שאלון מלווה מצגת
 
תערוכת בולים
 
מצגת העשרה
 
  
 
  
 

        הקראת שאלוני מבחני מיצב
              במדעים כיתות ח 
         
 
             
 
       @@@@@@@@@@@@@@@

         2012 , עברית, נוסח ב
 
                        לטופס הבחינה :   כניסה

            @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

            דף פתיחה עמוד 5   הורדה   

                  עמוד 6     הורדה      
     
                  עמוד 7     הורדה   
 
                  עמוד 8     הורדה  
 
                  עמוד 9     הורדה   
 
                 עמוד 10    הורדה  
 
                 עמוד 11    הורדה  
 
                 עמוד 12    הורדה  
 
                 עמוד 13    הורדה  
 
                 עמוד 14    הורדה 
 
                 עמוד 15    הורדה  
 
                 עמוד 16    הורדה  
 
                 עמוד 17    הורדה  
 
                 עמוד 18    הורדה
 
                 עמוד 19    הורדה  
 
                 עמוד 20    הורדה 
 
                 עמוד 21    הורדה   
 
                 עמוד 22    הורדה  
 
                 עמוד 23    הורדה  
 
                 עמוד 24    הורדה  
 
                 עמוד 25    הורדה  
 
                 עמוד 26    הורדה  
 
            עמוד 27 אחרון:  הורדה  
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
                                 צפייה מהנה לכולם
 
 
 
בניית אתרים למגזר הדתי