מצגות לימודיות בנושאי מדע וטכנולוגיה
 
 
 
 
   אנרגיה- רב תחומי    חומרים- תכונות וסוגים ז    חושים-אור וראייה    טכנולוגיה- מחשב    כדור הארץ והיקום    פוטוסינתזה ונשימה
   אנרגיה- סוגים    חומרים- הרכב האוויר ז    חושים- קול ושמיעה    טכנולוגיה- רובוטים    מים בארץ ובעולם    פיסיקה- מבוא
   אנרגיה- אנרגיית גובה    חומרים-מבנה חלקיקי ז    חשמל- זהירות ובטיחות    טכנולוגיה- גשרים    מגוון מינים בטבע    צונמי ורעידות אדמה
   אנרגיה- אנרגיית תנועה    חומרים- תערובות ח    חשמל- אלקטרוסטטיקה    טכנולוגיה-ביומימטיקה    מערכות בגוף החי    צורה וצבע בטבע
   אנרגיה- אנרגיית חום    חומרים- שפה כימית ח    חשמל- הפקה ותשלום    טכנולוגיה- צוללות    מדע- ומדענים    צמחיית ישראל
   אנרגיה- חשמלית ט    חומרים-בעירה ובטיחות    חשמל- פעילות חקר    טכנולוגיה-מצלמה וצילום    מדע- ואומנות    רבייה חלק א
   אנרגיה- חום כמוס    חומרים- אטום    חשמל ח- סכום ותרגול    טכנולוגיה-ברפואה    מדע - הרצאות    רבייה חלק ב
   אקולוגיה- מבוא    חומרים- תרכובות יוניות    טכנולוגיה- זמן ושעונים    טכנולוגיה-מיקרוסקופ    מדע-שעשועי מדע    תא-רמות ארגון
   אקולוגיה-התאמות    חומרים-חומצות ובסיסים    טכנולוגיה-תעופה    טכנולוגיה- מכונת כביסה    מדע- מוסר וערכים    תא-מבנה וגודל
   אקולוגיה והאדם    חומרים- אבני חן    טכנולוגיה- דוד שמש    טכנולוגיה- כח ומנופים    מסה ומשקל    תא-חי מוצאו מחי
   אינטראקציה וכוחות    חומרים- שפה כימית ט    טכנולוגיה- מערכות    טכנולוגיה-תהליך התיכון    מסה סגולית= צפיפות    תורשה
   דבורים ודבש    חומרים-אבות מזון    טכנולוגיה- כחול לבן    טבע- מצגות וסרטונים    עופות בישראל    רפואה ובריאות
 
    דף הבית
    תוכנית הלימודים מדעים ז, ח, ט
    אורינות מדעית- פיזה
    הכנה למבחן מפמ"ר מדעים ז
    הכנה למבחן מיצ"ב מדעים ח
    משחקים לימודיים- 1 פאזלים
    משחקים לימודיים- 3 סדר ת'ניירת
    משחקים לימודיים- java 4
    משחקים לימודיים- 5 עיגולים
    משחקים לימודיים- 6 גלו תמונה
    משחקים לימודיים- 7 זיכרון
    משחקים לימודיים- 8 kahoot
    משחקים לימודיים 9- המליונר
    משחקים לימודיים- 10
    משחקים לימודיים 11- פצוחים
    קשיים ואתגרים
    שורשים
    חידון-סמרטפון QR
    צור קשר
    ישראל הפראית
 
 
              הכנה למבחן מפמ"ר מדעים כיתה ז:
        משימת הערכה מסכמת לכלל תלמידי כיתה ז'  28 במרץ 2019.              
 
         
   
  מפמר רגיל 2019   הורדה   תצוגה    מחוון   הורדה   תצוגה

 

2018 מפמר רגיל

שאלון
הורדה     תצוגה
תשובון: 
הורדה    תצוגה
 

 

   
2018 מפמר עתודה מדעית

שאלון
הורדה    תצוגה
תשובון: 
הורדה     תצוגה
 

 

                             ריכוז סיכומים בנושאים שונים

            הכלולים במבחן המפמ"ר במדעים לכיתות ז
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  


1


מדע, שלבי עבודת המדען - מצגת
 
תקציר מצגת- סיכום

    


2


תכונות חומרים
 
3 מצבי צבירה
 
הרכב האוויר
 
 

 

3


תהליך התיכון: חומרים ומוצרים  
  


 הורד  הצג

4


מסה נפח וצפיפות ( 1-4)
 
החומר עובר שינויים    ( 5 )

ארכימדס והכתר  ( 6 ) 

5


הדגם החלקיקי של החומר
 


6


אנרגיה
 


7


מאפייני חיים
 
מדרג ביולוגי
 
תאים: מבנה ותפקיד
 

 
 

הורד  הצג

8


מערכות בגוף האדם: דם ונשימה
 
מאזן מים וחום
 
מאזן מים בצמח
 

 
 

9


מהי סביבה
 

 

הורד  הצג

10


מגוון ומיון יצורים
 

 

הורד  הצג

 

             מקורות המסומנים באדום ערוכים מתוך

                             ערכות ה.ל.ה

            המסומנים בתכלת C מילכה ברקו גרש
                  המסומנים בירוק: מקור לא ידוע
                  המסומנים בכתום: אורט ישראל


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                   פיצוח שאלות - 1. נושא חומרים  2. נפח


   


     


    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@


     דף סיכום כיתה ז:      הורדה   תצוגה

       אותו דף- כותרת: פתיחה לכיתה ח  הורדה   תצוגה

     100 מילים שפגשנו בדרך....  

     כל טוב ובהצלחה: מילכה ברקו גרש

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


          
                         מגוון מינים                     
                    
                          

           תיקיות העוסקות בנושא זה

 
 

שם התיקייה

קישור

הערות

מגוון מינים

כניסה

מצגת נושא
שאלון מלווה מצגת
דפי סיכום
3 סרטונים
הרצאה
3 מצגות מגוון מינים:  קמפוס טבע
מצגת טקסונומיה
קישור : אתר סבבה

התאמת יצורים לסביבתם

כניסה

3 תמונות
 
3 סיכומים
 
מצגת אינטראקטיבית
 
מצגת נושא, מאמר
 
2 סרטים
 
 
                                                 
 
 
                       תכונות חומרים                  
                            
                תיקיות העוסקות בנושא זה:
  

שם התיקייה

קישור

הערות

חומרים: תכונות ושימושים

כניסה

מצגת  תכונות חומרים

סיכום

חידון ושאלון אינטראקטיביים

מצגת 2

שאלון מלווה מצגת 2

סרטון פולימרים

 
 
 
                  
 
              

                 מאפייני חיים:  תאים                 
 
 
                        תיקיות העוסקות בנושא זה:
    

שם התיקייה

קישור

הערות

חי מוצאו מחי

כניסה

3 מצגות

2 סיכומים

3 סרטונים

 

רמות ארגון

כניסה

מצגת נושא

שאלון מלווה מצגת

4 תמונות

חידון

תאים: קבצי שאלות ופתרונות

סיכום

מצגת אקולוגיה מטח

10 סרטונים

מהאטום עד גלקסיה: תצוגה פעילה

סדרי גודל: מיזם אינטראקטיבי

כולל שאלון מלווה פעילות

      
                
                        
 

            נפח מסה משקל וצפיפות             
 
                    תיקיות העוסקות בנושא זה:
   
   

שם התיקייה

קישור

הערות

מסה ומשקל

כניסה

מצגת נושא

שאלון מלווה מצגת

חידון מקוון

3 סרטונים

מצגת מידות ומדידות

 

מסה סגולית = צפיפות

כניסה

4 סרטונים

תמונה

מצגת נושא

3 סיכומים

     
  
   סרטון סיכום : מסה -משמעות, יחידות , אמצעי מדידה
    
 
 
           
   סרטון סיכום : נפח -משמעות, יחידות , אמצעי מדידה
 
 
 
          
   סרטון סיכום משקל: משמעות, יחידות, אמצעי מדידה
 
 
 
                                
                     סרטון סיכום נושא: צפיפות
 
 
 
 
                                 
 
                              אנרגיה                         
 
 
           תיקיות העוסקות בנושא זה 
 
 

שם התיקייה

קישור

הערות

אנרגיה: סוגים

כניסה

מצגת נושא

שאלון מלווה מצגת

2 סרטונים
חידון מקוון

דף עבודה

פעילות אינטראקטיבית

אנרגיה: רב תחומי

כניסה

מחברת מקוונת

סיכומילכה
מאמר
סרטון

מצגת נושא

שאלון מלווה מצגת

חשמל: הפקה ותשלום

כניסה

מצגת נושא

שאלון מלווה מצגת

משימת אוריינות
תמונה

קישור- מטח: הכיתה האינטראקטיבית

קישור: אתר מתח גבוה

משחק מקוון

מצגת העשרה

    
       
        
           המבנה החלקיקי של החומר          
 
 
                    תיקיות העוסקות בנושא זה:
 

שם התיקייה

קישור

הערות

 
דגם החלקיקים של החומר
 
 
מצגת נושא
מצגת תרגול
חוברת מלווה מצגת תרגול
סיכומילכה
סרטון אינטראקטיבי
סרט : סופי לעת עתה
משחק אינטראקטיבי
3 סרטונים
אנימציה
מצגת
חידון רצף
        
  
  
         
 
 
 
              מערכות בגופם של יצורים              
 
          תיקיות העוסקות בנושא זה:
 
                  

שם התיקייה

קישור

הערות

מערכות בגוף החי

כניסה

3 סיכומים

3 סרטונים

קישור לאתר אופק

קישור לספריית מטח

הרצאה: לב ומחזור הדם

מצגת חומרים ושאלון

מצגת מים בגוף החי


                                                              

 
 
       
 
 
 
                                 
                         תהליך התיכון                     
                  
            

                 תיקיות העוסקות בנושא זה:

 

שם התיקייה

קישור

הערות

 
תהליך התיכון
 
 
2 תמונות
מצגת נושא 1
שאלון מלווה מצגת
4 סרטונים
4 מצגות העשרה
משחק טריוויה
סרט
מצגת נושא 2

 

 
         
 
 
      


                           בהצלחה                         

        

     
 
                                                          
 
 
                                                 

 
 
 
 
 
                                 צפייה מהנה לכולם