מצגות לימודיות בנושאי מדע וטכנולוגיה
 
   אנרגיה- רב תחומי    חומרים- תכונות וסוגים ז    חושים-אור וראייה    טכנולוגיה- מחשב    כדור הארץ והיקום    פוטוסינתזה ונשימה
   אנרגיה- סוגים    חומרים- הרכב האוויר ז    חושים- קול ושמיעה    טכנולוגיה- רובוטים    מים בארץ ובעולם    פיסיקה- מבוא
   אנרגיה- אנרגיית גובה    חומרים-מבנה חלקיקי ז    חשמל- זהירות ובטיחות    טכנולוגיה- גשרים    מגוון מינים בטבע    צונמי ורעידות אדמה
   אנרגיה- אנרגיית תנועה    חומרים- תערובות ח    חשמל- אלקטרוסטטיקה    טכנולוגיה-ביומימטיקה    מערכות בגוף החי    צורה וצבע בטבע
   אנרגיה- אנרגיית חום    חומרים- יסודות ח    חשמל- הפקה ותשלום    טכנולוגיה- צוללות    מדע- ומדענים    צמחיית ישראל
   אנרגיה- חשמלית ט    חומרים- טבלה מחזורית    חשמל- פעילות חקר    טכנולוגיה-מצלמה וצילום    מדע- ואומנות    רבייה חלק א
   אנרגיה- חום כמוס    חומרים- אטום ח    חשמל ח- סכום ותרגול    טכנולוגיה-ברפואה    מדע - הרצאות    רבייה חלק ב
   אקולוגיה- מבוא    חומרים- תרכובות יוניות    טכנולוגיה- זמן ושעונים    טכנולוגיה-מיקרוסקופ    מדע-שעשועי מדע    תא-רמות ארגון
   אקולוגיה-התאמות    חומרים-חומצות ובסיסים    טכנולוגיה-תעופה    טכנולוגיה- מכונת כביסה    מדע- מוסר וערכים    תא-מבנה וגודל
   אקולוגיה והאדם    חומרים- סיכום ותרגול ח    טכנולוגיה- דוד שמש    טכנולוגיה- כח ומנופים    מסה ומשקל    תא-חי מוצאו מחי
   אינטראקציה וכוחות    חומרים- שפה כימית ט    טכנולוגיה- מערכות    טבע-ישראל הפראית    מסה סגולית= צפיפות    תורשה
   דבורים ודבש    חומרים- אבות מזון ט    טכנולוגיה- כחול לבן    טבע- מצגות וסרטונים    עופות בישראל    רפואה ובריאות
   חומרים-בעירה ובטיחות    חומרים- אבני חן    טכנולוגיה-תהליך התיכון
 
    דף הבית
    תוכנית הלימודים מדעים ז, ח, ט
    אורינות מדעית- פיזה
    הכנה למבחן מפמ"ר מדעים ז
    הכנה למבחן מיצ"ב מדעים ח
    משחקים לימודיים- 1 פאזלים
    משחקים לימודיים- 3 סדר ת'ניירת
    משחקים לימודיים- java 4
    משחקים לימודיים- 5 עיגולים
    משחקים לימודיים- 6 גלו תמונה
    משחקים לימודיים- 7 זיכרון
    משחקים לימודיים- 8 kahoot
    משחקים לימודיים 9- המליונר
    משחקים לימודיים- 10
    משחקים לימודיים 11- פצוחים
    קשיים ואתגרים
    שורשים
    חידון-סמרטפון QR
    צור קשר
    הסכתים
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


יצירה ופירוק של תרכובות יוניות

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 
 


 

קישור למצגת-   הורדה  
 
שאלון מלווה מצגת:    הורדה  תצוגה צפוי מתכות


 

 
הסבר באנגלית   כניסה@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


תיבת אוצר: תרכובות יוניות
אלקטרוליזה של נחושת כלורית

הדרכה:

סכמו את כל מספרי המשפטים הנכונים המופיעים בקובץ החידות.

                             קובץ החידות:    הורדה    תצוגה     
             
                        ניסיון לפתוח את תיבת האוצר


    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                         כריה וקציר המלח באתיופיה - מקסים!


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


דף הסבר: מאטומים ניטרליים ליונים חד אטומיים    הורדה    תצוגה

מבדק לתרגול  הורדה  תצוגה


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@מצגת אינטראקטיבית: יונים חד אטומים  הורדה    
 יונים חד אטומיים- דף עבודה נוסף לתרגול :   הורדה  תצוגה

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

דף צביעה לתלמידים: יונים  הורדה  תצוגה

מחוון : הורדה   תצוגה@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

הצעה לפעילות: יונים חד ורב אטומיים (אנגלית)כרטיסיות להדפסה  כניסה   דף עבודה  כניסה

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

הצעה למשחק התאמה: יונים חד אטומיים
 
 

מבדק יונים חד אטומיים    הורדה      תצוגה

טבלת יונים חד אטומיים ורב אטומיים ( אנגלית ) כניסה  כניסהמקור: http://mynameischemistry.weebly.com/naming-ions-and-ionic-compounds.html


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


 יונים  של מתכות   כניסה

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

תרכובות יוניות : חנוכיה כימית
מתוך: https://www.pinterest.com/pin/ARMffQGVutqijZzCq8kTH_YjMSeH-eSm7RyQN2HxdmxgmYftBuB1yM8/


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


 מצגת 2 : הקשר היוני לעתודה ח ולתלמידי כיתה ט

מצגת קשר יוני:  הורדה  תצוגה

שאלון מלווה מצגת קשר יוני: הורדה  תצוגה
קשר יוני וקשרים אחרים: אנגלית  כניסה

https://www.youtube.com/watch?v=URc75hoKGLY


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                                     תכונות החומרים היוניים ריקוע


https://www.youtube.com/watch?v=qeLlzBNL0Ok


        מבנה ותכונות מתכות השוואה תהליך ריקוע בין חומר מתכתי לחומר יוני


                   https://www.youtube.com/watch?v=PaQRtH8KUcY                     המסת מלח והולכת זרם בתמיסה מימית של מלח

https://www.youtube.com/watch?v=HsRwx10aN6U   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@מקור תמונות: ויקיפדיה

אלקטרוליזה של נחושת כלורית

קישור: עולמו''ט - אלקטרוליזה של נחושת כלורית


דפי עבודה מלווים: הורדה  תצוגה       מחוון: הורדה  תצוגה


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@חידון מקוון: אלקטרוליזה של נחושת כלורית

הפעילות כוללת : מבוא, סרטון וחידון עם 44 שאלות.

בסוף החידון יש לבחור: צפייה בדוחות

ולקבל פירוט על התשובות הנכונות והשגויות
 


  שאלון מלווה חידון  כניסה           כניסה נוספת לחידון  כניסה


כדי להכנס לחידון יש להקיש על: התחלה


 
 
 
                                 צפייה מהנה לכולם