מצגות לימודיות בנושאי מדע וטכנולוגיה
 
   אנרגיה- רב תחומי    חומרים- תכונות וסוגים ז    חושים-אור וראייה    טכנולוגיה- מחשב    כדור הארץ והיקום    פוטוסינתזה ונשימה
   אנרגיה- סוגים    חומרים- הרכב האוויר ז    חושים- קול ושמיעה    טכנולוגיה- רובוטים    מים בארץ ובעולם    פיסיקה- מבוא
   אנרגיה- אנרגיית גובה    חומרים-מבנה חלקיקי ז    חשמל- זהירות ובטיחות    טכנולוגיה- גשרים    מגוון מינים בטבע    צונמי ורעידות אדמה
   אנרגיה- אנרגיית תנועה    חומרים- תערובות ח    חשמל- אלקטרוסטטיקה    טכנולוגיה-ביומימטיקה    מערכות בגוף החי    צורה וצבע בטבע
   אנרגיה- אנרגיית חום    חומרים- שפה כימית ח    חשמל- הפקה ותשלום    טכנולוגיה- צוללות    מדע- ומדענים    צמחיית ישראל
   אנרגיה- חשמלית ט    חומרים-בעירה ובטיחות    חשמל- פעילות חקר    טכנולוגיה-מצלמה וצילום    מדע- ואומנות    רבייה חלק א
   אנרגיה- חום כמוס    חומרים- אטום    חשמל ח- סכום ותרגול    טכנולוגיה-ברפואה    מדע - הרצאות    רבייה חלק ב
   אקולוגיה- מבוא    חומרים- תרכובות יוניות    טכנולוגיה- זמן ושעונים    טכנולוגיה-מיקרוסקופ    מדע-שעשועי מדע    תא-רמות ארגון
   אקולוגיה-התאמות    חומרים-חומצות ובסיסים    טכנולוגיה-תעופה    טכנולוגיה- מכונת כביסה    מדע- מוסר וערכים    תא-מבנה וגודל
   אקולוגיה והאדם    חומרים- אבני חן    טכנולוגיה- דוד שמש    טכנולוגיה- כח ומנופים    מסה ומשקל    תא-חי מוצאו מחי
   אינטראקציה וכוחות    חומרים- שפה כימית ט    טכנולוגיה- מערכות    טכנולוגיה-תהליך התיכון    מסה סגולית= צפיפות    תורשה
   דבורים ודבש    חומרים- אבות מזון ט    טכנולוגיה- כחול לבן    טבע- מצגות וסרטונים    עופות בישראל    רפואה ובריאות
 
    דף הבית
    תוכנית הלימודים מדעים ז, ח, ט
    אורינות מדעית- פיזה
    הכנה למבחן מפמ"ר מדעים ז
    הכנה למבחן מיצ"ב מדעים ח
    משחקים לימודיים- 1 פאזלים
    משחקים לימודיים- 3 סדר ת'ניירת
    משחקים לימודיים- java 4
    משחקים לימודיים- 5 עיגולים
    משחקים לימודיים- 6 גלו תמונה
    משחקים לימודיים- 7 זיכרון
    משחקים לימודיים- 8 kahoot
    משחקים לימודיים 9- המליונר
    משחקים לימודיים- 10
    משחקים לימודיים 11- פצוחים
    קשיים ואתגרים
    שורשים
    חידון-סמרטפון QR
    צור קשר
    ישראל הפראית
    הסכתים

     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                         
                     חומרים - שפה כימית ח

     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                                   
מבנה האטום והטבלה המחזורית - סיכום כולל
 
https://goo.gl/forms/kKW1tFMlyuC3Ir593                    
                 
        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 


                                      תגובות בין חומרים


       
   
                  שינויים המצביעים על התרחשות תגובה כימית

        

             @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

               אטום, מולקולה, סריג, יסוד , תרכובת, סמלים כימיים,

             הטבלה המחזורית, תגובות כימיות, חומר טהור, תערובת 
 

               מצגת השפה הכימית  כניסה   הורדה  
                                 
                    חוברת עבודה מלווה מצגת     כניסה   הורדה 
                                           

    

  
        
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                            


                                            מבחנים לדוגמה: שפת הכימיה

            שאלון 1 :   הורדה   תצוגה  תשובון :   הורדה  תצוגה   
                          
               
        שאלון 2 :   הורדה   תצוגה   
תשובון :   הורדה    תצוגה

              
                               שאלון 3 :   הורדה  תצוגה


                                      שאלון 4: 2018   

              מועד א הורדה   תצוגה        מועד ב הורדה  תצוגה

      
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                          סרטון - ניסוי: נחש פרעה/ שוש אלחרר

      
                   


          

      מדריך למורה: נחש פרעה - מיומנויות למידה/ מכון ויצמן   כניסה

            @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


            
ילקוט דיגיטאלי - מטח - אופק על יסודי

                                   

             
            יסוד, תרכובת, תערובת, טבלה מחזורית  
כניסה
                                         
                מבנה האטום והטבלה המחזורית    כניסה

                אטומים מולקולות ויונים   כניסה

                תהליכי שימור בחומר וחוק שמור המסה  כניסה


      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                               תגובה כימית - שיחרור גז 

          


          

                                                     
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                  תגובה כימית- שינוי צבע

          

        
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                     " דגם החרוזים " - מושגים בסיסיים בכימיה

                           דף מלווה פעילות:   כניסה


          


                                דגם תלת מימדי: גלוקוז

          


        
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                  
דף עבודה/ בוחן- טבלה

                     יסודות וסמליהם 1   הורדה      תצוגה

                     יסודות וסמליהם 2    הורדה    תצוגה


         
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

   
             צובעים ומגלים את התמונה 1: יסודות וסמליהם

                       


      דף צביעה יסודות:  הורדה  תצוגה       מחוון: הורדה  תצוגה 

   

       
         

          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                              בינגו יסודות 

                  לגלגל מזל     כניסה     קובץ מלווה   הורדה  תצוגה                


  
            @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                   הצעה לפעילות:

  
  

                              הנחיות: 

   
  נסו למצוא מילים שבתוכן משובצים סמלי היסודות-

         הוסיפו ליד הסמל הכימי של כל יסוד את שמו העברי


         דוגמאות:


     
                              


            

                 


                                

             

           @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
        
                                             
                       מקסיקו: סמלים כימיים ונוסחאות  מקור: כניסה


               
                                                             

               
                                 בול היסוד שלי


                

     
                       

            1. דף מסגרת לציור  הורדה   תצוגה         
 
         יש לצרף 5 נימוקים-שיקולים בעיצוב הבול, אילו תכונות
         של היסוד באות לידי ביטוי במאפייני הבול המצוייר.
         ניתן לשלב תמונות מודבקות.

         2. דף מלווה: היסוד שלי   הורדה   תצוגה    
              @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                      צובעים ומגלים את התמונה 2: יסודות ותרכובות                                         

                
          דף פעילות:  
הורדה  תצוגה         מחוון:  הורדה     תצוגה

  
          
הערה לפני הדפסת דף העבודה:
המילה נתרן מופיעה פעמיים, יש להחליף את המילה החוזרת במילה: סידן


הערות להרחבה: 

1. בדף העבודה מוצגת הנוסחה האמפירית הכימית הנפוצה ביותר של המוגלובין באדם. ישנן גירסאות
    נוספות בעלות נוסחאות כמיות שונות.
 
2. ישנם חמישה סוגים של כלורופיל, הסוגים השונים מסומנים באות לטינית קטנה 
    (כלורופיל a, למשל). כל סוג של כלורופיל קולט אור באורך גל
 שונה. כלורופיל a מאופיין בשני
    שיאי בליעה עיקריים ב-420 ננומטר ו660 ננומטר

    רוב היצורים הפוטוסינתטיים המפותחים (בעיקר צמחים) מכילים יותר מסוג אחד של כלורופיל,
    דבר המשפר את קליטת האור שלהם. 

3. הראשון שקבע את מבנהו הכימי של הכלורופיל היה הכימאי היהודי גרמני, חתן פרס נובל 
    לכימיה,ריכרד וילשטאטר.
   
         @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
       דף צביעה- חביתת מושגים: יסודות ותרכובות  הורדה    תצוגה


                                         


               @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                      1   


                               חידון: יסודות וסימליהן

          דף עבודה מלווה חידון:  כניסה      קוד משחק: 0134   כניסה

          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

   
            2   

                                           חידון: תהליך כימי, תהליך פיזיקלי

                             קוד משחק 0144    כניסה   דף מלווה:   כניסה  
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                            
    
                      מבדק : תהליכים כימיים ופיזיקליים    הורדה   תצוגה

           
   
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          
                                             
                                                     3   
     
                  חידון: חומר טהור/ תערובת     קוד משחק 0147  כניסה
 

                                                    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                    4   
                         
                                    יסודות וסמליהם: משחק התאמה.   כניסה 
                                                                             

                                                  
                  
              @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                                    5   
                            מפת מושגים: יסודות ותרכובות

               קוד משחק: 0152   כניסה      דף מלווה חידון: כניסה
              מפת מושגים נוספת: יסודות תרכובות- לתרגול / בוחן   כניסה

             מפת מושגים נוספת: לתרגול / בוחן     הורדה  תצוגה


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                      6   


                                      חידון: שפת הכימיה- תערובות

                     קוד משחק: 0153    כניסה           דף מלווה חידון  כניסה

   
           


    
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
          
  7   

                                                         משחק התאמה:

           סריג יוני, סריג אטומרי, סריג מתכתי, מולקולה, אטום בודד
 

                                       זכויות יוצרים:
                 פיתוח תוכנה: אור זיסמן, שירי לנקר ושירן והבה
                          בניית המשחק: מילכה ברקו גרש
 

                    לכניסה: הקישו על הקישור ורשמו קוד: 0359
                (הקטגוריות בבסיס השיפודים, יש לגלול מעט מטה)

                                                                   קישור
 
                   
 
                                         מחוון:     הורדה   תצוגה 


   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                 
                                  8   

                                חידון: שפת הכימיה- נוסחאות, מושגים

             קוד משחק: 0130  כניסה    דף עבודה מלווה חידון:   כניסה


     
   גרסה ב   כניסה     גרסה ג   כניסה      גרסה ד    כניסה


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    9   

חידון השפה הכימית: מבנה החומרים

   
קוד חידון : 0133 כניסה    דף עבודה מלווה חידון כניסה
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@     

   
                          משחק זכרון: יסודות   
כניסה

   


  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                הצגה: עיר היסודות ועיר התרכובות
   
                 כתיבה וביום: מילכה ברקו גרש.   הורדה   תצוגה


  

   

    

    


   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 


                       תגובות כימיות: רישום תגובות ואיזון


        

                                   הערה: הרישום: 12-1 הוא טעות, היה צריך להיות כתוב: 12+1
                                                                  יתר הדברים נכונים


        


  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


               חדשות מרעישות: האם הטבלה המחזורית שגויה?


         

       
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                מבנה האטום והטבלה המחזורית-  כניסה חדשה   

           @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

   
                                                   הכירו את היסודות: כניסה
  

           
 
               
 

         @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

   
               מאמר: יצירת 4 יסודות חדשים  כניסה  קישור לסרטון:  כניסה 


         @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
     טבלה מחזורית בעברית - נספח מבחן ( רק עד יסוד 103 )  הורדה                                  דף עבודה: טבלה מחזורית ריקה  כניסה 
 

         @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                           טבלה מחזורית בציורים  כניסה


         @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                                

                              מנדלייב והטבלה המחזורית


        


     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


          הקרב על הטבחה המחזורית- מכון דוידסון   כניסה
   

      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                      מאפייני היסודות המתכתיים

      
                        מוליכות חשמלית גבוהה
                        רובם מוצקים בטמפרטורת החדר
                        המוצקים ניתנים לריקוע
                        לרוב בעלי ברק

    

        תצפית בניסוי: זיהוי מתכות, אל מתכות ומתכות למחצה  

  
               הורדה     דף עבודה מלווה סרטון        תצוגה


                @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                               פעילות מקוונת  

                                    מתכות   
כניסה

                                       http://cms.galim.org.il/page/6173/0
  


     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


     
                 תחקיר המתכות הרעילות - עושות חשבון


            


    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


        מצגת: היסודות הנדירים שנמצאים בשימוש בכל מכשיר שבידינו,
         בלי שאנו מודעים על קיומם / קלריטה ואפרים   הורדה

        

            מצגת זו מוקדשת ל-17 היסודות הנדירים, שלא כולנו שמענו את שמם
        או יודעים על תכונותיהם, אבל אי אפשר לדמיין את העולם הטכנולוגי
        המודרני בלעדיהם.


       17 היסודות הנדירים נחוצים כמעט לכל מכשיר אלקטרוני שאתם מכירים.
       החל מטלפונים סלולריים, מסכי מחשב וטלוויזיה ובטריות נטענות.

       למה אומרים שהם נדירים? ובכן, זה לא בגלל שיש מעט מהם. להיפך,
       יש אותם  בשפע. הבעיה היא שהם מפוזרים על פני שטח (במקום שיהיו
       מרוכזים ונוחים  לכרייה והפקה), והבעיה השנייה היא שרובם נמצאים בסין.

 

     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

              על יסודות: 112 קלפי אנימציה מצוירים - מקסים!  כניסה  כניסה

                            112 Cartoon Elements
               Make Learning The Periodic Table Fun

                            
                           

              

            כניסה נוספת  עם פרטים על היוצרת: .Kaycie D
                     . Milwaukee Institute of Art & Design.

            ניתן לדפדף ולעבור מיסוד ליסוד - שפה: אנגלית
             @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                               משפחות כימיות בטבלה המחזורית

                             
                    מצגת   הורדה   תצוגה       דף צביעה   הורדה   תצוגה


               @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                   חידון מקוון: משפחות בטבלת היסודות

               יש להמתין מעט עד להופעת מלבן המשחק

                    לכניסה יש ללחוץ על סימן ה- V שמשמאל.

         בתום המשחק ניתן לצפות בתוצאות  ולתקן לפי ההדרכה           


 
                        שאלון מלווה חידון: משפחות בטבלת היסודות כניסה   


     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
                       

             טבלת יסודות אינטראקטיבית  - 
כניסה
        הילקוט הדיגיטאלי  חט"ב - מטח

                         
הטבלה המחזורית:
      ילקוט דיגיטאלי- יתכן שדרושה סיסמת תלמיד/ה

https://lo.cet.ac.il/player/?document=06b35ae4-8f14-4215-8cde-59050e336703&language=he&sitekey=ebaghigh

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  

 
     
                                      מצגת טבלת היסודות   כניסה   הורדה 
                       מערכי שעור ממוקדי הצלחה
                                                                  
                                         שאלון מלווה מצגת: כניסה   הורדה    
 

           
 
     
         
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                        תשבץ עושים סדר ביסודות   כניסה


                                         

                             
                     טבלה מחזורית מלווה למילוי התשבץ   כניסה
                                                       
       
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        
        פעילות מקוונת- בנו לכם מולקולה  ניסה
 
             מודל " ממלא נפח" ( תלת מימד), מודל: "כדור מקל"

                       © 2011 University of Colorado
                    
                                      
                                   דף מלווה פעילות:         כניסה    הורדה     
                                                                                
 
                  
                  
                                       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
                        הדרך אל הטבלה המחזורית- רן לוי


                            


                       מאמר ושאלות סיכום: הורדה  תצוגה

             @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@     


                     בשער ברשת: מערכת שאלות למומחים מהאקדמיה

             שאלה ותשובה בנושא: מספר סוגי האטומים  כניסה              
               
                                                  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                   משפחות כימיות

   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
                      משפחת הולגנים: הדגמה- יוד, כלור וברום

 
           
 

         @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                  משפחת המתכות האלקליות
 

           
 


           
 

          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                         

                                           משפחת הגזים האצילים: כניסה                                        

    100 שנה למותו של ויליאם רמזי, הכימאי שגילה                            את הגזים האצילים
                                                                          כניסה


         @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


              סרטון יוטיוב: פתרון הפאזל של הטבלה המחזורית 
                        
 
                
        
 
             @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  
                                        סרטון יוטיוב: אלקטרוליזה של מים

                           
            
                   

                 אלקטרוליזה של מים      להסבר נוסף: כניסה
 


                מצגת: אלקטרוליזה של מים - חידון   הורדה   תצוגה

        
   


                        


               דפי עבודה לסיכום: אלקטרוליזה של מים  הורדה   תצוגה           @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
        

                
              חידון קהות- טריוויה יסודות
           
             דפדפן גוגל כרום      
כניסת  תלמידים
                                                  
  

                חידון טריוויה יסודות: למורה

       
         שאלון מלווה - טריוויה יסודות- לתלמידים: כניסה  

                   
                 טופס פתור כולל תיקונים : מחוון   כניסה

                  

      חידון טריוויה יסודות: התאמות - למורה
               טופס שאלון מוגדל  כניסה 


 


    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                       

                                 חידון קהות - טבלה מחזורית 

                   דפדפן:  גוגל כרום

           כניסה למורה         כניסת  תלמידים    
                                          

                         

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                        
            
הילקוט הדיגיטאלי: טבלת היסודות   כניסה

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

           
               מצגת מקסימה: מכרות גופרית   הורדה  תצוגה  

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

          חידון גלו את התמונה: הטבלה המחזורית
                   עריכת משחק: מילכה  ברקו גרש
                        
                                 קוד 16377 
 כניסה

  

 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

החומר עובר שינויים  ( אנגלית  ) 
 Changes in the Properties of Matter  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


איזון משוואות כימיות

רצף מקורות:
כניסה


דף עבודה להדפסה:    הורדה   תצוגה


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
 
                                 צפייה מהנה לכולם