מצגות לימודיות בנושאי מדע וטכנולוגיה
 
   אנרגיה- רב תחומי    חומרים- תכונות וסוגים ז    חושים-אור וראייה    טכנולוגיה- מחשב    כדור הארץ והיקום    פוטוסינתזה ונשימה
   אנרגיה- סוגים    חומרים- הרכב האוויר ז    חושים- קול ושמיעה    טכנולוגיה- רובוטים    מים בארץ ובעולם    פיסיקה- מבוא
   אנרגיה- אנרגיית גובה    חומרים-מבנה חלקיקי ז    חשמל- זהירות ובטיחות    טכנולוגיה- גשרים    מגוון מינים בטבע    צונמי ורעידות אדמה
   אנרגיה- אנרגיית תנועה    חומרים- תערובות ח    חשמל- אלקטרוסטטיקה    טכנולוגיה-ביומימטיקה    מערכות בגוף החי    צורה וצבע בטבע
   אנרגיה- אנרגיית חום    חומרים- יסודות ח    חשמל- הפקה ותשלום    טכנולוגיה- צוללות    מדע- ומדענים    צמחיית ישראל
   אנרגיה- חשמלית ט    חומרים- טבלה מחזורית    חשמל- פעילות חקר    טכנולוגיה-מצלמה וצילום    מדע- ואומנות    רבייה חלק א
   אנרגיה- חום כמוס    חומרים- אטום ח    חשמל ח- סכום ותרגול    טכנולוגיה-ברפואה    מדע - הרצאות    רבייה חלק ב
   אקולוגיה- מבוא    חומרים- תרכובות יוניות    טכנולוגיה- זמן ושעונים    טכנולוגיה-מיקרוסקופ    מדע-שעשועי מדע    תא-רמות ארגון
   אקולוגיה-התאמות    חומרים-חומצות ובסיסים    טכנולוגיה-תעופה    טכנולוגיה- מכונת כביסה    מדע- מוסר וערכים    תא-מבנה וגודל
   אקולוגיה והאדם    חומרים- סיכום ותרגול ח    טכנולוגיה- דוד שמש    טכנולוגיה- כח ומנופים    מסה ומשקל    תא-חי מוצאו מחי
   אינטראקציה וכוחות    חומרים- שפה כימית ט    טכנולוגיה- מערכות    טבע-ישראל הפראית    מסה סגולית= צפיפות    תורשה
   דבורים ודבש    חומרים- אבות מזון ט    טכנולוגיה- כחול לבן    טבע- מצגות וסרטונים    עופות בישראל    רפואה ובריאות
   חומרים-בעירה ובטיחות    חומרים- אבני חן    טכנולוגיה-תהליך התיכון
 
    דף הבית
    תוכנית הלימודים מדעים ז, ח, ט
    אורינות מדעית- פיזה
    הכנה למבחן מפמ"ר מדעים ז
    הכנה למבחן מיצ"ב מדעים ח
    משחקים לימודיים- 1 פאזלים
    משחקים לימודיים- 3 סדר ת'ניירת
    משחקים לימודיים- java 4
    משחקים לימודיים- 5 עיגולים
    משחקים לימודיים- 6 גלו תמונה
    משחקים לימודיים- 7 זיכרון
    משחקים לימודיים- 8 kahoot
    משחקים לימודיים 9- המליונר
    משחקים לימודיים- 10
    משחקים לימודיים 11- פצוחים
    קשיים ואתגרים
    שורשים
    חידון-סמרטפון QR
    צור קשר
    הסכתים

     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                         
               חומרים- סיכום ותרגול (כיתה ח')

     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
                    
מבנה האטום והטבלה המחזורית - סיכום כולל
 
https://goo.gl/forms/kKW1tFMlyuC3Ir593                    
                 
        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
               אטום, מולקולה, סריג, יסוד , תרכובת, סמלים כימיים,

             הטבלה המחזורית, תגובות כימיות, חומר טהור, תערובת 
 

               מצגת השפה הכימית  כניסה   הורדה  
                                 
                    חוברת עבודה מלווה מצגת     כניסה   הורדה 
                                           

    

  
 
                                        מבנה החומרים:

                         
משחק מקוון:   קוד חידון : 0133 כניסה  

                דף מלווה משחק-קובץ לתלמידים    הורדה   תצוגה
   
                     


 


                                   מחוון:    הורדה   תצוגה

 


        
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                               מבחנים לדוגמה: שפת הכימיה


                                            

     
                                      
                 שאלון 1 :   הורדה   תצוגה  תשובון :   הורדה  תצוגה   
               
            שאלון 2 :   הורדה   תצוגה   תשובון :   הורדה    תצוגה
               
                               שאלון 3 :   הורדה  תצוגה
                       
                            


                                          
  

                                      שאלון 4 : 2018 

              מועד א  :   הורדה   תצוגה   תשובון  הורדה   תצוגה 

                             מועד ב  :   הורדה   תצוגה

     

   
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                             


                  חומרים ח- נושאים וקישורים לסיכומים     
                                                     
     מבנה האטום   הורד  הצג
     שפת הכימיה: יסודות תרכובות והטבלה המחזורית  הורד  הצג
     תערובות     
     שינויים בחומר: תהליך כימי, שמור המסה (תגובות כימיות)      

             הורד  הצג 
      תרכובות יוניות     
     חומצות ובסיסים     


  
      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                  חידון: תהליך כימי, תהליך פיזיקלי

                                                 קוד משחק 0144    כניסה   


  

                                 דף מלווה משחק לתלמידים:   כניסה                    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                       מבדק : תהליכים כימיים ופיזיקליים


                                            
    
                                                            הורדה   תצוגה    

  
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


  
             ילקוט דיגיטאלי - מטח - אופק על יסודי

                                   

             
            יסוד, תרכובת, תערובת, טבלה מחזורית  
כניסה
                                         
                מבנה האטום והטבלה המחזורית    כניסה

                אטומים מולקולות ויונים   כניסה

                תהליכי שימור בחומר וחוק שמור המסה  כניסה


           @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

            

              הצגה: עיר היסודות ועיר התרכובות
    
                  כתיבה וביום: מילכה ברקו גרש.   הורדה    תצוגה


  

   

    

                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                      צובעים ומגלים את התמונה 2: יסודות ותרכובות                                         

                
                               דף פעילות: 
הורדה   תצוגה         

  
          

                                                   מחוון:  הורדה    תצוגה


  הערות להרחבה: 

1. בדף העבודה מוצגת הנוסחה האמפירית הכימית הנפוצה ביותר של המוגלובין באדם. ישנן גירסאות
    נוספות בעלות נוסחאות כמיות שונות.
 
2. ישנם חמישה סוגים של כלורופיל, הסוגים השונים מסומנים באות לטינית קטנה 
    (כלורופיל a, למשל). כל סוג של כלורופיל קולט אור באורך גל
 שונה. כלורופיל a מאופיין בשני
    שיאי בליעה עיקריים ב-420 ננומטר ו660 ננומטר

    רוב היצורים הפוטוסינתטיים המפותחים (בעיקר צמחים) מכילים יותר מסוג אחד של כלורופיל,
    דבר המשפר את קליטת האור שלהם. 

3. הראשון שקבע את מבנהו הכימי של הכלורופיל היה הכימאי היהודי גרמני, חתן פרס נובל 
    לכימיה,ריכרד וילשטאטר.
   
         @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
       דף צביעה- חביתת מושגים: יסודות ותרכובות  הורדה    תצוגה


                                         


               


          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

   
                                                     5   
                            מפת מושגים: יסודות ותרכובות

               קוד משחק: 0152   כניסה      דף מלווה חידון: כניסה
              מפת מושגים נוספת: יסודות תרכובות- לתרגול / בוחן   כניסה

             מפת מושגים נוספת: לתרגול / בוחן     הורדה  תצוגה


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                            
 
          
  7   

                                                         משחק התאמה:

           סריג יוני, סריג אטומרי, סריג מתכתי, מולקולה, אטום בודד
 

                                       זכויות יוצרים:
                 פיתוח תוכנה: אור זיסמן, שירי לנקר ושירן והבה
                          בניית המשחק: מילכה ברקו גרש
 

                    לכניסה: הקישו על הקישור ורשמו קוד: 0359
                (הקטגוריות בבסיס השיפודים, יש לגלול מעט מטה)

                                                                   קישור
 
                   
 
                                         מחוון:     הורדה   תצוגה 


   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                 
                                  8   

                                חידון: שפת הכימיה- נוסחאות, מושגים

             קוד משחק: 0130  כניסה    דף עבודה מלווה חידון:   כניסה


     
   גרסה ב   כניסה     גרסה ג   כניסה      גרסה ד    כניסה


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


     
                                                                                     
        פעילות מקוונת- בנו לכם מולקולה  כניסה
 
             מודל " ממלא נפח" ( תלת מימד), מודל: "כדור מקל"

                       © 2011 University of Colorado
                    
                                      
                                   דף מלווה פעילות:         כניסה    הורדה     
                                                                                
 
                  
                  
                                       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
  
                                        סרטון יוטיוב: אלקטרוליזה של מים

                           
            
                   

                 אלקטרוליזה של מים      להסבר נוסף: כניסה
 


                מצגת: אלקטרוליזה של מים - חידון   הורדה   תצוגה

        
   


                        


               דפי עבודה לסיכום: אלקטרוליזה של מים  הורדה   תצוגה           @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
        

                    תשבץ אלקטרוליזה של מים  הורדה   תצוגה

 


                                           
           @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
          
                               
    
                                     
 תגובות בין חומרים

       
   
                  שינויים המצביעים על התרחשות תגובה כימית

       
                          

                       סרטון - ניסוי: נחש פרעה/ שוש אלחרר

      
                   


          

      מדריך למורה: נחש פרעה - מיומנויות למידה/ מכון ויצמן   כניסה

            
             @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


   

                               תגובה כימית - שיחרור גז 

          


          

                                                     
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                  תגובה כימית- שינוי צבע

          

       
      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

      

החומר עובר שינויים  ( אנגלית  ) 
 Changes in the Properties of Matter  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


חוק שימור האטומים


פעילות לטו בשבט   הורדה   תצוגה
סרטון : ממה נוצרים העצים- מכון דוידסון  כניסה


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


איזון משוואות כימיות

רצף מקורות: 
כניסה


דף עבודה להדפסה:    הורדה   תצוגה


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
   

                       תגובות כימיות: רישום תגובות ואיזון


        

                                   הערה: הרישום: 12-1 הוא טעות, היה צריך להיות כתוב: 12+1
                                                                  יתר הדברים נכונים


        

        
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
                                 צפייה מהנה לכולם