מצגות לימודיות בנושאי מדע וטכנולוגיה
 
   אנרגיה- רב תחומי    חומרים- תכונות וסוגים ז    חושים-אור וראייה    טכנולוגיה- מחשב    כדור הארץ והיקום    פוטוסינתזה ונשימה
   אנרגיה- סוגים    חומרים- הרכב האוויר ז    חושים- קול ושמיעה    טכנולוגיה- רובוטים    מים בארץ ובעולם    פיסיקה- מבוא
   אנרגיה- אנרגיית גובה    חומרים-מבנה חלקיקי ז    חשמל- זהירות ובטיחות    טכנולוגיה- גשרים    מגוון מינים בטבע    צונמי ורעידות אדמה
   אנרגיה- אנרגיית תנועה    חומרים- תערובות ח    חשמל- אלקטרוסטטיקה    טכנולוגיה-ביומימטיקה    מערכות בגוף החי    צורה וצבע בטבע
   אנרגיה- אנרגיית חום    חומרים- יסודות ח    חשמל- הפקה ותשלום    טכנולוגיה- צוללות    מדע- ומדענים    צמחיית ישראל
   אנרגיה- חשמלית ט    חומרים- טבלה מחזורית    חשמל- פעילות חקר    טכנולוגיה-מצלמה וצילום    מדע- ואומנות    רבייה חלק א
   אנרגיה- חום כמוס    חומרים- אטום ח    חשמל ח- סכום ותרגול    טכנולוגיה-ברפואה    מדע - הרצאות    רבייה חלק ב
   אקולוגיה- מבוא    חומרים- תרכובות יוניות    טכנולוגיה- זמן ושעונים    טכנולוגיה-מיקרוסקופ    מדע-שעשועי מדע    תא-רמות ארגון
   אקולוגיה-התאמות    חומרים-חומצות ובסיסים    טכנולוגיה-תעופה    טכנולוגיה- מכונת כביסה    מדע- מוסר וערכים    תא-מבנה וגודל
   אקולוגיה והאדם    חומרים- סיכום ותרגול ח    טכנולוגיה- דוד שמש    טכנולוגיה- כח ומנופים    מסה ומשקל    תא-חי מוצאו מחי
   אינטראקציה וכוחות    חומרים- שפה כימית ט    טכנולוגיה- מערכות    טבע-ישראל הפראית    מסה סגולית= צפיפות    תורשה
   דבורים ודבש    חומרים- אבות מזון ט    טכנולוגיה- כחול לבן    טבע- מצגות וסרטונים    עופות בישראל    רפואה ובריאות
   חומרים-בעירה ובטיחות    חומרים- אבני חן    טכנולוגיה-תהליך התיכון
 
    דף הבית
    תוכנית הלימודים מדעים ז, ח, ט
    אורינות מדעית- פיזה
    הכנה למבחן מפמ"ר מדעים ז
    הכנה למבחן מיצ"ב מדעים ח
    משחקים לימודיים- 1 פאזלים
    משחקים לימודיים- 3 סדר ת'ניירת
    משחקים לימודיים- java 4
    משחקים לימודיים- 5 עיגולים
    משחקים לימודיים- 6 גלו תמונה
    משחקים לימודיים- 7 זיכרון
    משחקים לימודיים- 8 kahoot
    משחקים לימודיים 9- המליונר
    משחקים לימודיים- 10
    משחקים לימודיים 11- פצוחים
    קשיים ואתגרים
    שורשים
    חידון-סמרטפון QR
    צור קשר
    הסכתים
 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 

                            פוטוסינתזה ונשימה תאית 
                    
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


  

   מצגת פוטוסינתזה ונשימה תאית : הורדה  תצוגה
 
                  שאלון מלווה מצגת הורדה  תצוגה
 

                                 בוחן מסכם: הורדה  תצוגה
 
 
 
    
 
 
     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


 
                  סרטון: פוטוסינתזה ( אנימציה, הסבר באנגלית )
 

    
 
   
               תהליך הפוטוסינתזה המופלא


     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


       ניסוי חקר של תלמידים: שרון גרינשטין ודן לוי במסגרת                 
    עבודת ביוחקר במגמת ביולגיה, 
בית ספר רבין תל-מונד.
 

    כיצד משפיעים ריכוזי סבון על נשימה תאית בתאי שמרים?
 
 
   
 


    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@         
 
                            אתר: מעגל התזונה כניסה
 

     
 
               פוטוסיתנזה ונשימה              פוטוסינתזה בצמח  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                        חומרים ואנרגיה בתאי הגוף:

                      הילקוט הדיגיטאלי מטח  כניסה 

                      


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                           חטיבה עליונה


  

  

   פוטוסינתזה א

  
                     
   
  פוטוסינתזה ב

  

                      נשימה תאית חטיבה עליונה

  
     
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
                הכימיה של צבעי שלכת  כניסה  ( אנגלית )


           צבעי שלכת: הספריה הוירטואלית של מטח כניסה


 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
                הכלורופיל- מכון דוידסון   כניסה   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

              

            תהליך הפוטוסינתזה: מגיבים ותוצרים

  

 © Copyright 2000-2016 Ellen J Mchenry
  מתוך:   https://ellenjmchenry.com/
http://ellenjmchenry.com/photosynthesis-relay-race-game/


 http://www.ellenjmchenry.com/homeschool-freedownloads/lifesciences-games/documents/BotanyFirstChapter_002.pdf

   פורסם ב:
 https://www.pinterest.com/pin/416583034267139719/visual-search/?x=15&y=16&w=530&h=671

   דף עזר מומלץ:  עמוד 2, עמוד 63
  הערה חשובה: שימו לב!
  מולקולות המים בתוצרים, אינן מולקולות המים     
  מהמגיבים, הצמח שובר את הקשרים של המים
  במגיבים, ויוצר מולקולות מים חדשות.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 
 
 
                                 צפייה מהנה לכולם