מצגות לימודיות בנושאי מדע וטכנולוגיה
 
   אנרגיה- רב תחומי    חומרים- תכונות וסוגים ז    חושים-אור וראייה    טכנולוגיה- מחשב    כדור הארץ והיקום    פוטוסינתזה ונשימה
   אנרגיה- סוגים    חומרים- הרכב האוויר ז    חושים- קול ושמיעה    טכנולוגיה- רובוטים    מים בארץ ובעולם    פיסיקה- מבוא
   אנרגיה- אנרגיית גובה    חומרים-מבנה חלקיקי ז    חשמל- זהירות ובטיחות    טכנולוגיה- גשרים    מגוון מינים בטבע    צונמי ורעידות אדמה
   אנרגיה- אנרגיית תנועה    חומרים- תערובות ח    חשמל- אלקטרוסטטיקה    טכנולוגיה-ביומימטיקה    מערכות בגוף החי    צורה וצבע בטבע
   אנרגיה- אנרגיית חום    חומרים- יסודות ח    חשמל- הפקה ותשלום    טכנולוגיה- צוללות    מדע- ומדענים    צמחיית ישראל
   אנרגיה- חשמלית ט    חומרים- טבלה מחזורית    חשמל- פעילות חקר    טכנולוגיה-מצלמה וצילום    מדע- ואומנות    רבייה חלק א
   אנרגיה- חום כמוס    חומרים- אטום ח    חשמל ח- סכום ותרגול    טכנולוגיה-ברפואה    מדע - הרצאות    רבייה חלק ב
   אקולוגיה- מבוא    חומרים- תרכובות יוניות    טכנולוגיה- זמן ושעונים    טכנולוגיה-מיקרוסקופ    מדע-שעשועי מדע    תא-רמות ארגון
   אקולוגיה-התאמות    חומרים-חומצות ובסיסים    טכנולוגיה-תעופה    טכנולוגיה- מכונת כביסה    מדע- מוסר וערכים    תא-מבנה וגודל
   אקולוגיה והאדם    חומרים- סיכום ותרגול ח    טכנולוגיה- דוד שמש    טכנולוגיה- כח ומנופים    מסה ומשקל    תא-מאפייני חיים
   אינטראקציה וכוחות    חומרים- שפה כימית ט    טכנולוגיה- מערכות    טבע-ישראל הפראית    מסה סגולית= צפיפות    תורשה
   דבורים ודבש    חומרים- אבות מזון ט    טכנולוגיה- כחול לבן    טבע- מצגות וסרטונים    עופות בישראל    רפואה ובריאות
   חומרים-בעירה ובטיחות    חומרים- אבני חן    טכנולוגיה-תהליך התיכון
 
    דף הבית
    תוכנית הלימודים מדעים ז, ח, ט
    אורינות מדעית- פיזה
    הכנה למבחן מפמ"ר מדעים ז
    הכנה למבחן מיצ"ב מדעים ח
    משחקים לימודיים- 1 פאזלים
    משחקים לימודיים- 3 סדר ת'ניירת
    משחקים לימודיים- java 4
    משחקים לימודיים- 5 עיגולים
    משחקים לימודיים- 6 גלו תמונה
    משחקים לימודיים- 7 זיכרון
    משחקים לימודיים- 8 kahoot
    משחקים לימודיים 9- המליונר
    משחקים לימודיים- 10
    משחקים לימודיים 11- פצוחים
    קשיים ואתגרים
    שורשים
    חידון-סמרטפון QR
    צור קשר
    הסכתים
 
      
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                     

                                     פאזלים בנושאי הלימוד                                             כולל דפי עבודה מלווים 

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                     

                                                                 1

                               שלושה פרפרי זהב

 

                                                  previewשלושה פרפרי זהב
 

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                     
 
                                                                2
                                                 
                                    חלקי הפרח 


               
דף עבודה מלווה פאזל:   הורדה  תצוגה  
                                                                                                    
 
                                                previewחלקי הפרח
 

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                     

                                                                  3                                                     גלגול בצפרדעים


                                                 previewגלגול בצפרדעים
 
           
 
       הנחיות: לשינוי כיוון חלקי הפאזל- יש ללחוץ על החלק 

      
הנדרש, ולבחור את הכוון הרצוי בעזרת 4 מקשי החיצים: 

                          מעלה, מטה, ימין, שמאל.                         
                                 
      
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                             4


                                                 שלושה מצבי צבירה
 

                           דף עבודה מלווה פאזל:  הורדה  תצוגה 
                                       

 
                                               previewשלושה מצבי צבירה  
                                                          

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

   
                             5


                                             מערכת העיכול באדם
                                             

                                             preview חלקי מערכת העיכול באדם
 


  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                      6


                                  טוואי המשי 

               דף עבודה מלווה פאזל:    הורדה  תצוגה
 
         
 
                                            previewמחזור החיים של טוואי המשי
 

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                              7


                                                 תאים ואברוניהם 

              דף עבודה מלווה פאזלים 7-8:  הורדה  תצוגה 
                                      
  
                              
 
                                            previewתא צמח וחלקיו
 


                                                             8


                                            previewתא בעל חיים
 

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
                             9


                                                        מבנה הלב                                             previewמבנה הלב   
                                                       

               דף צביעה : חלקי הלב (עברית)    הורדה   תצוגה 
                                                        
 
         דף עזר לצביעה  (אנגלית)           הורדה   תצוגה
                                       

                                             
  
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                              פאזלים לחגים 


   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                           


                                          סביבונים 36 חלקים  

                        preview36 pieceסביבון

   למה סביבון לא נופל? אריה מלמד כץ: " מדע פשוט"  
כניסה

        סוב נא, סוב סביבון ולמד אותנו פיזיקה כניסה להסבר:

                  הסביבון: אתר מורי הפיזיקה כניסה

     למה הסביבון מסתובב דורון פישלר | מגזין mako : כניסה

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                          
                        חנוכה שמח 36 חלקים


                      preview36 pieceחנוכה שמח

   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
                                                סדר פסח


                                  preview100 pieceסדר פסח


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
                                 צפייה מהנה לכולם