מצגות לימודיות בנושאי מדע וטכנולוגיה
 
 
 
 
   אנרגיה- רב תחומי    חומרים- תכונות וסוגים ז    חושים-אור וראייה    טכנולוגיה- מחשב    כדור הארץ והיקום    פוטוסינתזה ונשימה
   אנרגיה- סוגים    חומרים- הרכב האוויר ז    חושים- קול ושמיעה    טכנולוגיה- רובוטים    מים בארץ ובעולם    פיסיקה- מבוא
   אנרגיה- אנרגיית גובה    חומרים-מבנה חלקיקי ז    חשמל- זהירות ובטיחות    טכנולוגיה- גשרים    מגוון מינים בטבע    צונמי ורעידות אדמה
   אנרגיה- אנרגיית תנועה    חומרים- תערובות ח    חשמל- אלקטרוסטטיקה    טכנולוגיה-ביומימטיקה    מערכות בגוף החי    צורה וצבע בטבע
   אנרגיה- אנרגיית חום    חומרים- שפה כימית ח    חשמל- הפקה ותשלום    טכנולוגיה- צוללות    מדע- ומדענים    צמחיית ישראל
   אנרגיה- חשמלית ט    חומרים-בעירה ובטיחות    חשמל- פעילות חקר    טכנולוגיה-מצלמה וצילום    מדע- ואומנות    רבייה חלק א
   אנרגיה- חום כמוס    חומרים- אטום    חשמל ח- סכום ותרגול    טכנולוגיה-ברפואה    מדע - הרצאות    רבייה חלק ב
   אקולוגיה- מבוא    חומרים- תרכובות יוניות    טכנולוגיה- זמן ושעונים    טכנולוגיה-מיקרוסקופ    מדע-שעשועי מדע    תא-רמות ארגון
   אקולוגיה-התאמות    חומרים-חומצות ובסיסים    טכנולוגיה-תעופה    טכנולוגיה- מכונת כביסה    מדע- מוסר וערכים    תא-מבנה וגודל
   אקולוגיה והאדם    חומרים- אבני חן    טכנולוגיה- דוד שמש    טכנולוגיה- כח ומנופים    מסה ומשקל    תא-חי מוצאו מחי
   אינטראקציה וכוחות    חומרים- שפה כימית ט    טכנולוגיה- מערכות    טכנולוגיה-תהליך התיכון    מסה סגולית= צפיפות    תורשה
   דבורים ודבש    חומרים-אבות מזון    טכנולוגיה- כחול לבן    טבע- מצגות וסרטונים    עופות בישראל    רפואה ובריאות
 
    דף הבית
    תוכנית הלימודים מדעים ז, ח, ט
    אורינות מדעית- פיזה
    הכנה למבחן מפמ"ר מדעים ז
    הכנה למבחן מיצ"ב מדעים ח
    משחקים לימודיים- 1 פאזלים
    משחקים לימודיים- 3 סדר ת'ניירת
    משחקים לימודיים- java 4
    משחקים לימודיים- 5 עיגולים
    משחקים לימודיים- 6 גלו תמונה
    משחקים לימודיים- 7 זיכרון
    משחקים לימודיים- 8 kahoot
    משחקים לימודיים 9- המליונר
    משחקים לימודיים- 10
    משחקים לימודיים 11- פצוחים
    חידון מקוון - אטום וטבלה
    חידון מקוון - מסה נפח צפיפות
    חידון-סמרטפון QR
    צור קשר
    ישראל הפראית
                                                    
                                                         

 
                                             

              מסמך אב מורחב תשע"ז   כניסה


   התנסויות מרכזיות במדע וטכנולוגיה  כניסה

    
    

  
            
                                                 

                                                                           כיתה ז 

                                                                     חומרים  
                                                                     אנרגיה  
                                                                     מדעי החיים 
                                                                     טכנולוגיה 
             

                          
                                                                            כיתה ח

                                                                      חומרים  
                                                                      אנרגיה 
                                                                      כוחות ותנועה 
                                                                      מדעי החיים  
                                                                      טכנולוגיה                                                                                  כיתה ט

                                                                      חומרים  
                                                                      אנרגיה 
                                                                      מדעי החיים 
                                                     מיומנוית חקר 
                                                                      מיומנויות תיכון 
                                                                      מידענות
            

              ספרי לימוד במדעים לחט"ב 


               

               


      כיתה ט':

 1. כימיה ומדעי החיים לכיתה ט', מט"ח
 2. פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט', מט"ח
 3. חוקרים חומרי חיים (א' וב'), מטמו"ן חדש
 4. חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות, מטמו"ן חדש

      

     כיתה ח'

 1. חוקרים מערכות חיים ב', מטמו"ן חדש
 2. חוקרים חומר ואנרגיה ב', מטמו"ן חדש
 3. חומר באינטראקציה, עולמו"ט
 4. טבע הרבייה, עולמו"ט
 5. מדעי החיים, מט"ח  
 6. מדעי החומר לכיתה ח, מט"ח
 7. במשעולי מדע וטכנולוגיה, רכס
 8. במשעולי מדע וטכנולוגיה , רכס, מותאם להוראה בבתי הספר הממלכתי הדתי והחרדי 

      

     כיתה ז':

 1. חוקרים מערכות חיים א', מטמו"ן חדש
 2. חוקרים חומר ואנרגיה א', מטמו"ן חדש
 3. מדעי החומר, מט"ח
 4. טבע החומר, עולמו"ט
 5. טבע המערכת, עולמו"ט
 6. במשעולי מדע וטכנולוגיה, רכס
 7. מדעי החיים, מט"ח

 

     סביבות למידה:

      הילקוט הדיגיטלי, מט"ח

     סביבת עולמו"ט       כניסה   מו"ט- נט    


    חגים ומועדים:    כניסה 
 
 
 
 
 
                                 צפייה מהנה לכולם