בס"ד

פרשת השבוע

  לעילוי נשמת הורי ע"ה
אבי מורי - ר' שמואל טרבלסי בר שמחה ז"ל נלב"ע  י"ג באייר תש"ס
אמי הורתי - רחל טרבלסי בת חנינה ז"ל נלב"ע  י"ב באב תש"ע
ת.נ.צ.ב.ה.

 

   צור קשר    אלול בא    ראש השנה    יום הכיפורים    אבן היא מדריגה    כל נדרי בקולות שונים
   הושענא רבה    ראש חודש            לשון הרע כנוצות ברוח    קשה כשאול קנאה
 
    דף הבית
    פרשת בראשית - בצלם אלוקים
    פרשת נח - צדיק בין מושחתים
    פרשת לך לך - כה יהיה זרעך
    פרשת וירא - גדולה הכנסת אורחים
    פרשת חיי שרה - חסד ואהבה
    פרשת תולדות - טבע מולד
    פרשת ויצא - זיווג משמים
    פרשת וישלח - אמונה וענווה
    פרשת וישב - יוסף הצדיק
    פרשת מקץ - חלומות מתגשמים
    פרשת ויגש - אני יוסף
    פרשת ויחי - קבר רחל
    פרשת שמות - נשים צדקניות
    פרשת וארא - תחילת הגאולה
    פרשת בא - השפעת הפעולות
    פרשת בשלח - פרנסה משמים
    פרשת יתרו - כוחה של האישה
    פרשת משפטים - אם כסף תלווה
    פרשת תרומה - סוד יופייה
    פרשת תצוה - בגדי כהונה
    פרשת כי תישא - עגל הזהב
    ויקהל-פיקודי - שקיפות בשלוחים
    פרשת ויקרא - קרבנות לטהרה
    פרשת צו - קרבן תודה
    פרשת שמיני - מות נדב ואביהוא
    פרשת מצורע - מוציא שם רע
    פרשת אחרי - יום הכיפורים
    פרשת קדושים - קדושים תהיו
    פרשת אמור - קידוש השם
    פרשת בהר - טעמי השמיטה
    פרשת במדבר -סופרים אוותם
    פרשת נשא - הנזיר
    פרשת בהעלותך - אור החינוך
    פרשת שלח - טובה הארץ
    פרשת קורח - מחלוקת קורח ועדתו
    פרשת חוקת - פרה אדומה
    פרשת בלק - בדרך שאדם רוצה
    פרשת פינחס - הבית היהודי
    פרשת מטות - נדר, כעס, חומרנות
    פרשת מסעי - הארץ המובטחת
    פרשת דברים - דברים, חופש, צדק
    ופרשת ואתחנן - ואתחנן אל ה' ...
    פרשת עקב - מבחן העושר
    פרשת ראה - בני אדם גדולים
    פרשת שופטים - תמים תהיה..
    פרשת ויקהל - על ההתנדבות
    פרשת פיקודי - השכינה באחדות
    פרשת כי תישא - חשיבות השבת
    פרשת וארא - נשמה של עבדים
    פרשת תצווה - חשיבות הבגדים
    פרשת כי תצא - שמירת הלשון
    פרשת כי תבוא - הבחירה חופשית?
    פרשת ניצבים - התשובה והגאולה
    פרשת וילך - פרידה מענווה
    פרשת האזינו - שירת התורה
    פרשת וזאת הברכה - גמר טוב
בס"ד  

דברים נפלאים 

שנמסרו לנו בשמו של אליהו הנביא:

 "כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל:

 בניי, מה אני מבקש מכם? 

הא איני מבקש, 

אלא שתהיו אוהבים זה את זה 

ותהיו מכבדים זה את זה.

 מה הם דרכי שמים?

שהוא רחמן ומקבל בתשובה שלימה 

וזן מפרנס את כל הבריות, 

כך תהיו 

רחמנים זה על זה, לפרנס זה לזה 

ותאריכו פנים זה לזה בטובה".

(תנא דבי אליהו, פרק כ"ו.(

 


בס"ד 

 "אדון הסליחות" 

בביצוע יורם טרבלסי ובנו שי שמואל טרבלסי

 

    

 

 

מצוות כתיבת ספר תורה
מצוות עשה מן התורה שכל יהודי יכתוב לעצמו ספר תורה, שנאמר (דברים לא, יט): "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת", וכוונת התורה לצוות כל אחד ואחד מישראל שיכתוב לעצמו את כל התורה שכלולה בה שירת האזינו. ואפילו אדם שירש מאבותיו ספר תורה כשר, אינו יוצא בזה, אלא מצווה עליו לכתוב את התורה בעצמו (סנהדרין כא, ב). וכל המקיים מצווה זו, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבל התורה מהר סיני (מנחות ל, א). מצווה מן המובחר שיכתוב בעצמו את התורה בדיו על קלף. אבל אם אינו יודע לכתוב, או שהוא טרוד במלאכתו ואין לו פנאי לכתוב את התורה, יכול לקיים את המצווה על ידי שישכור סופר שיכתוב עבורו את התורה וגם בזה יוצא ידי המצווה מן המובחר. אבל אם יקנה ספר תורה שכבר נשלמה כתיבתו, אע"פ שקיים את המצווה, לא קיים מצווה מן המובחר, שכן הספר נכתב שלא בשליחותו, ואמרו חכמים שהרי הוא כחוטף מצווה מן השוק. ולכן גם מי שאינו רוצה לטרוח בחיפוש הסופר אלא רוצה לקנות ספר מוכן, יקנה ספר שעדיין חסרות בו כמה אותיות, והסופר יכתבן בשליחותו ובזה יהיה שותף בהשלמת כתיבת התורה (מנחות ל, א; רש"י ונמוק"י, רמ"א יו"ד ער, א, וערוה"ש ער, ב). 

מתוך מאמרו של הרב אליעזר מלמד - http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=1659

 

 

פרשת השבוע מהי ולמה

 

 בספר התורה - הכתוב על קלף מהודר

ומגולגל ועטוף בתיק יפה 

תיק בד על פי האשכנזים, ומחומרים קשיחים על פי הספרדים, קוראים  במשך השנה

 

מתחילים ומסיימים אותם

מיום שמיני עצרת ליום שמיני עצרת שבשנה הבאה.

הוא - שמחת תורה

 

בראשית - בריאת העולם והירקמותו של עם

 שמות - יציאת מצרים, מתן תורה ובנין המשכן –

 

עיצוב תרבותי של עם ישראל

 

ויקרא - מוקדש בעיקר לדיני הכהנים והמקדש

במדבר- סיפור מסעות ישראל במדבר לעבר ארץ כנען

דברים – נקרא גם – משנה תורה. דברי משה לפני הכניסה לארץ כנען - סקירה היסטורית, חזרה על מצוות התורה, דברי תוכחה ומוסר

.

חמישה חומשי תורה נחלקים ל-54 פרשות

בבתי הכנסת קוראים בכל שבת אחת ולעתים שתיים מפרשות השבוע על פי  סדרן וכן נהוג ללמוד אותן ולפרשן.

 

 ***

                                            

  בנוסף לקריאת פרשת השבוע בשלמותה בכל שבת, נקראת הפרשה של השבת הקודמת בתפילת מנחה ותחילתה של הפרשה של השבת הבאה בתפילת שחרית של ימי שני וחמישי.

 

 

 "אדון עולם" בביצוע יורם טרבלסי

                                   

 

 

   

 
כי הכל זה הנפש