דוד הסופר

 

דוד הסופר
סופר סת"ם, מגיה, וסוגר בתים מוסמך
מטעם לשכת הקדש ומשמרת סת"ם


כתיבת ספרי תורה
מהודרים
 
כתיבת מזוזות
מהודרות
 

כתיבה נאה ומהודרת של ספרי תורה בכתב ספרדי בכל גודל רצוי

כתיבה נאה ומהודרת של מזוזות בכתב ספרדי בכל גודל רצוי

תפילין 

כתיבה נאה ומהודרת של פרשיות תפילין

בתי תפילין מהודרים, שיפוץ, סגירה והכנסת פרשיות לבתי תפילין

בניית אתרים למגזר הדתי