קרימינולוגיה יהודית - קרימינולוגיה על בסיס מקורות היהדות
הקרימינולוגיה היהודית (ק"י) היא תפיסה תאורטית כללית הנובעת מן היהדות ומציעה פרדיגמה כללית המסבירה את הקרימינולוגיה מנקודת מבטה. ק"י רואה את חייו של האדם כמי שנמצא במסע רוחני אותו עליו להשלים, מסע זה מתואר על ידי הפירמידה.

האדם נולד בנקודה מסוימת בבסיס הפירמידה הקובעת את נטיותיו המולדות המיוצגות על ידי ארבעת היסודות, כל יסוד מתאר את כוחותיו של האדם לטוב, או לרע. הפירמידה בנויה על שני צירים מרכזיים המשקפים את תנועתו של האדם במסעו. הציר הראשון מתאר את תנועתו הרצויה אל מרכז בסיסה של הפירמידה ומבטא את ההתקרבות אל האלטרצנטרי תוך איזון ארבעת היסודות. במקביל האדם מתרחק מן האגוצנטרי ומחוסר האיזון של היסודות הקשור להתנהגות לא נורמטיבית.

הציר השני מתחיל בבסיס הפירמידה המיוחס לעולם החומר ותנועתו הרצויה של האדם בציר זה היא אל הרוחני. ככל שהאדם נע בציר הראשון אל האלטרצנטרי הוא מקדם תנועתו בציר השני אל הרוחני, כלומר שבמידת מה השגת הרוחני, תלויה בתנועתו בציר הראשון אל האלטרצנטרי. היות והאדם נולד בבסיס הפירמידה (עולם החומר) ורחוק ממרכזה (האלטרצנטרי), הוא מצוי בחיסרון עוד מרגע יציאתו לעולם עליו צריך להתגבר במסעו.

הכוח המדמה של האדם הוא בן לווייתו במסע זה, הוא מתכתב עם רגשותיו ומעבד את הרשמים שמקבל מן הסביבה בחושיו. הכוח המדמה קובע את תנועתו של האדם באמצעות הפרשנות שנותן לסביבה וזו למעשה משקפת את הבחירה החופשית. ככל שהאדם מתבגר בחירה זו מתרחבת וגודלת אל הטוב, עד שהמשוואה בין הטוב לרע מתאזנת ומושגת הבחירה החופשית המוחלטת. 
עבריינות, היא תוצאה של התבססות האדם באגוצנטרי ובחומרי. התגובה החברתית מכוונת לסייע לאדם באמצעים רבים ושונים הכלולים בענישה ובשיקום שכל מטרתם - תיקון האדם. תיקון אדם ועולם היא תכליתו העיקרית של האדם לפי הק"י. תכלית זו נוכחת בכל מרכיבי התאוריה ומשפיעה עליהם.

ק"י מבוססת על מחקר דוקטורט שנעשה במחלקה לקרימינולוגיה שבאוניברסיטת בר אילן. תיאוריה זו כוללת הנחות יסוד ותפיסת ייחודיות העוסקות בגורמים לעבריינות, ענישה, שיקום, תגובה חברתית וחדילה מפשיעה. 


מקצועיים

כאן הזן את תוכן הפיסקה. רצוי שהתוכן היופיע בפיסקה זו יכלול את היתרונות של העסק שלך ונקודות הראויות לציון כי הוא יבלוט לעין הגולשים.

 שומרים על קשר

כאן הזן את תוכן הפיסקה. רצוי שהתוכן היופיע בפיסקה זו יכלול את היתרונות של העסק שלך ונקודות הראויות לציון כי הוא יבלוט לעין הגולשים.

 רואים הכל

כאן הזן את תוכן הפיסקה. רצוי שהתוכן היופיע בפיסקה זו יכלול את היתרונות של העסק שלך ונקודות הראויות לציון כי הוא יבלוט לעין הגולשים.כאן הזן את תוכן הפיסקה. החלף את התמונה לרלוונטית ע"י לחיצה על אייקון החלפת התמונה המופיע על התמונה עצמה. רצוי שהתוכן היופיע בפיסקה זו יכלול את היתרונות של העסק שלך כי הוא יבלוט לעין הגולשים.
כאן הזן את תוכן הפיסקה. החלף את התמונה לרלוונטית ע"י לחיצה על אייקון החלפת התמונה המופיע על התמונה עצמה. רצוי שהתוכן היופיע בפיסקה זו יכלול את היתרונות של העסק שלך כי הוא יבלוט לעין הגולשים.


כותרת הפיסקה

כאן הזן את תוכן הפיסקה. החלף את התמונה לרלוונטית ע"י לחיצה על אייקון החלפת התמונה המופיע על התמונה עצמה.

לחץ פה

כותרת הפיסקה

כאן הזן את תוכן הפיסקה. החלף את התמונה לרלוונטית ע"י לחיצה על אייקון החלפת התמונה המופיע על התמונה עצמה.

לחץ פה

כותרת הפיסקה

כאן הזן את תוכן הפיסקה. החלף את התמונה לרלוונטית ע"י לחיצה על אייקון החלפת התמונה המופיע על התמונה עצמה.

לחץ פה
בניית אתרים למגזר הדתי