peanochrit@gmail.com | 


 פאה נכרית. מותר או אסור?

ספר "לקט שכחת הפאה"

ספר זה יצא בכמה מהדורות, והוא הספר המפורסם ביותר עד כה. 

ספר "חן וכבוד"

כאן הזן את תוכן הפיסקה. רצוי שהתוכן היופיע בפיסקה זו יכלול את היתרונות של העסק שלך ונקודות הראויות לציון כי הוא יבלוט לעין הגולשים.

ספר "ותשקט הארץ"

כאן הזן את תוכן הפיסקה. רצוי שהתוכן היופיע בפיסקה זו יכלול את היתרונות של העסק שלך ונקודות הראויות לציון כי הוא יבלוט לעין הגולשים.

בניית אתרים למגזר הדתי