peanochrit@gmail.com | 


 פאה נכרית. מותר או אסור?

בירור הסוגיה של פאה נכרית

 האמת המסתתרת מאחרי כל התעמולה והפרסומים נגד

  קישוט לאשה

האם מותר רק בתוך הבית? רק לבעלה? או שמא מותר לה לצאת כך לשוק? ומהי הצניעות האמיתית? ● אם לא נלמד, לא נדע את האמת

  "הפאות של היום"

האם יש הבדל בין הפאות של היום לפאות של "פעם"? כיצד היתה הפאה נראית לפני חמש מאות שנה, כשיער טבעי או קש? ומה כתבו הפוסקים על כך? ● כל הפרטים

  ספרדים ואשכנזים

האם נכון הדבר ש"כל הפוסקים הספרדיים אוסרים"? האם הפאה שנויה במחלוקת רבנים ספרדים ואשכנזים? ומהיכן התחיל מנהג הפאה? ● למאמר המלא

מה עדיף, פאה או מטפחת?

האם נכון הדבר שכל הפוסקים מסכימים על העובדה שמטפחת היא כיסוי הראש הטוב ביותר? במה כיסו אמותינו את הראש, ומהו הכיסוי המקורי? האם יתכן שלמעלה מחמישה עשר פוסקים מגדולי הדור העדיפו פאה על מטפחת?

לחץ פה
בניית אתרים למגזר הדתי