pincuh@walla.co.il  | 052-6040726

מצפן החיים
סדנאות וליווי בתהליך אישי - בחזרה אל חייך, אל עצמך ואל מגמת הטוב.סדנאות

סדנא בטבע -
לימוד ותרגול כלים בסיסיים להתבוננות עצמית אותנטית.
מפגש בן 3 שעות, בימי שישי.


הכרות עם מצפן החיים -
הכרות עם תפיסת עולם ושפה חדשה המהווים את מהותו של "מצפן החיים".
מפגש בן 3 שעות.


לצאת לדייט עם הרצון -
התבוננות, הבחנה ודיוק  של הרצון האותנטי. האם לא התבלבלנו עם רצון של אדם אחר?
מפגש בן 3 שעות / 4 מפגשים.

בניית אתרים למגזר הדתי