אר"י ישאג
התנועה למען ישוב ארץ ישראל האתר בבניה                                                                                            0898-7864

עלון 'אתננה' מבית תנועת אר"י ישאג

ארגון אר"י ישאג החל לפעול לפני כשלוש שנים בניסן התשע"ה. בכנס הראשון של הארגון הוחלט להוציא עלון חודשי שיספר על פעילות הארגון ויחזק את ההסברה סביב ארץ ישראל והגבעות בפרט. אנחנו נשמח לצרף כאן את העלון לנוכחות הקוראים  


בניית אתרים למגזר הדתי