לוגו


ארגון והשיב
כרמל 25 נצרת עילית


מניעת התבוללות

ארגון והשיב מקיים ערבי תרבות יהודית בקרב האוכלוסיות החלשות בעיר על מנת לחזק את הזהות היהודית בעיר.
בנוסף נחשפים מתנדבי הארגון על הקף תופעת ההתבוללות בעיר ובכפרים מתוך עבודות שטח שנעשות בתחום, תוך גיבוש אסטרטגיות לפעולות על מנת לצמצם ככל הניתן את ההתבוללות בישראל.
בין השאר תוך שיח תרבותי עם בני מיעוטים ערבים ושיחות של ההגברת מודעות בקרב הצעירים היהודים.

בניית אתרים למגזר הדתי