צוות מיזוג אויר, רח' אליהו בן אהרון, קריית מלאכי | נייד - 050-6807245 (יוסי) | טלפקס 08-8507827