צבאות השם
צבאות השם היא פעילות לקירוב הגאולה שמתקימת לפי הוראתו של הרבי מלובביץ' ובמקומות רבים בארץ .
בניית אתרים למגזר הדתי