חודש תשרי. שנת התשע''ט ליצירה, ב'ש''ל לשטרות.


 

 

       לשאלות הערות ובירורים ולכל עניין אחר ניתן ליצור קשר מאימייל:
shatilezetim@gmail.com ובעז''ה נוכל לענות

                                 מוריד הטל,  ברנו וכו' בטללי רצון.
             
                         תכתבו בספר החיים ובספר הזכרון