חודש שבט. שנת התשע''ח ליצירה, ב'שכ''ט לשטרות.


 







קוד הפורום
: שם \ כינוי
: שם \ כינוי
*שם :
הודעה :
*דוא"ל :
*טלפון :
אתר פרטי :
הקלד קוד אבטחה :
                                 משיב הרוח ומוריד הגשם,  ברך עלינו וכו' ותן טל ומטר.