בס"ד


כולל חיי אלעזר
                                                                           לזכות התנא ר' אלעזר בן ערך זיע"א 
                                                                                                      לע"נ עמוס בן אברהם ז"ל
 
האתר בבנייה
נעלה בקרוב
בניית אתרים למגזר הדתי