מצגות לימודיות בנושאי מדע וטכנולוגיה
 
   אנרגיה- רב תחומי    חומרים ז- תכונות וסוגים    חושים-אור וראייה    טכנולוגיה- מחשב    כדור הארץ והיקום    פוטוסינתזה ונשימה
   אנרגיה- סוגים    חומרים ז- הרכב האוויר    חושים- קול ושמיעה    טכנולוגיה- רובוטים    מים בארץ ובעולם    פיסיקה- מבוא
   אנרגיה ט- גובה    חומרים ז-מבנה חלקיקי    חשמל- זהירות ובטיחות    טכנולוגיה- גשרים    מגוון מינים בטבע    צונמי ורעידות אדמה
   אנרגיה ט- תנועה    חומרים ח- תערובות    חשמל- אלקטרוסטטיקה    טכנולוגיה-ביומימיקרי    מערכות בגוף החי    צורה וצבע בטבע
   אנרגיה ט- חום    חומרים ח- יסודות    חשמל- הפקה ותשלום    טכנולוגיה- צוללות    מדע- ומדענים    צמחיית ישראל
   אנרגיה ט- חשמלית    חומרים ח- טבלה מחזורית    חשמל- פעילות חקר    טכנולוגיה-מצלמה וצילום    מדע- ואומנות    רבייה חלק א
   אנרגיה ט- חום כמוס    חומרים ח- אטום    חשמל ח- סכום ותרגול    טכנולוגיה-ברפואה    מדע - הרצאות    רבייה חלק ב
   אקולוגיה- מבוא    חומרים ח- תרכובות יוניות    טכנולוגיה- זמן ושעונים    טכנולוגיה-מיקרוסקופ    מדע-שעשועי מדע    תא-רמות ארגון
   אקולוגיה-התאמות    חומרים-חומצות ובסיסים    טכנולוגיה-תעופה    טכנולוגיה- מכונת כביסה    מדע- מוסר וערכים    תא-מבנה וגודל
   אקולוגיה והאדם    חומרים ח- סיכום ותרגול    טכנולוגיה- דוד שמש    טכנולוגיה- כח ומנופים    מסה ומשקל    תא-מאפייני חיים
   אינטראקציה וכוחות    חומרים ט- שפה כימית    טכנולוגיה- מערכות    טבע-ישראל הפראית    מסה סגולית= צפיפות    תורשה
   חומרים- אבני חן    חומרים ט- אבות מזון    טכנולוגיה- כחול לבן    טבע- מצגות וסרטונים    נפח ומסה תרגול ופנאי    רפואה ובריאות
   חומרים-בעירה ובטיחות    חומרים ט- כימיה 24/7    טכנולוגיה-תהליך התיכון    טבע-דבורים ודבש    עופות בישראל    עידן הפלסטיק
   חומרים ז- 3 מצבי צבירה
 
    דף הבית
    צור קשר
    תוכנית הלימודים מדעים ז, ח, ט
    הכנה למבחן מפמ"ר מדעים ז
    הכנה למבחן מיצ"ב מדעים ח
    משחקים לימודיים- 1 פאזלים
    משחקים לימודיים- 2 סדר ת'ניירת
    משחקים לימודיים- 3 עיגולים
    משחקים לימודיים- 5 זיכרון
    משחקים לימודיים- 6 kahoot
    משחקים לימודיים 7- המליונר
    משחקים לימודיים- 8
    משחקים לימודיים 9- פיצוחים
    משחקים לימודיים-10 QR
    "שורשים"
    קשיים ואתגרים
    אורינות מדעית- פיזה
    הסכתים
 
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                   
                 מיצ"ב במדעים לכיתה ח:
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                     


         קישור למיצבים שנערכו בשנים קודמות

     שני טורים כולל מחוונים, pdf   WORD   עברית     ערבית

                                                     
                   
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                           
                                             
      ערכת מבחן כוללת שאלונים ותשובונים
 
              

 

 
                              מצגת פתרונות - לקט :  הורד
 
                                                                                             
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                  
 

              ריכוז סיכומים  בנושאים שונים
  הכלולים במבחן המיצב במדעים לכיתות ח

    
                   בורוד: נושאים שנילמדו בכיתה ח                 

   בסגול: נושאים שנילמדו בכיתה ז

     

1


תכונות חומרים     
 
3 מצבי צבירה
 
הרכב האוויר
 

2


מסה נפח וצפיפות
 
החומר עובר שינויים

ארכימדס והכתר   הורדה   תצוגה
 

3


הדגם החלקיקי של החומר
 

4


מאפייני חיים
 
מדרג ביולוגי
 
תאים: מבנה ותפקיד
 

5


תהליך התיכון: חומרים ומוצרים
 

6


אנרגיה
 7


מגוון מינים
 8


מערכות בגוף האדם: דם ונשימה
 
מאזן מים וחום
 
מאזן מים בצמח
 

 
 


9


מושגים בסיסיים באקולוגיה
 
מהי סביבה
 
התאמות יצורים לבית גידולם
 

 
 


10


אינטראקציה כוחות ותנועה
 11


מבנה האטום
 
שפת הכימיה: יסודות תרכובות והטבלה המחזורית
 
תערובות
 
שינויים בחומר: תהליך כימי, שמור המסה (תגובות כימיות)
 
חומצות ובסיסים
 
תרכובות יוניות
 
 
 


 
 
 

12


חשמל
 


 

13


מערכות טכנולוגיות
 

 

הורדה

  
       
          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    

                                 לקט שאלות לתרגול על פי נושאים
   
      שפה כימית אטום טבלה   הורדה   תצוגה
     
      אקולוגיה   
     
      חלקיקים   הורדה    תצוגה 
     
      אנרגיה    הורדה     תצוגה

      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@             כל טוב ובהצלחה:


                                  מילכה ברקו גרש 

                

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
             
  
 

                 הקראת שאלון מבחן מיצב  ח 2012
              
                  שפה: עברית נוסח ב
         
 
                             
 
                   @@@@@@@@@@@@@@@
        
                                         לטופס הבחינה :   כניסה

            
                                 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                             דף פתיחה עמוד 5   הורדה   

                                  עמוד 6      הורדה      
     
                                  עמוד 7      הורדה   
 
                                  עמוד 8      הורדה  
 
                                  עמוד 9      הורדה   
 
                                  עמוד 10    הורדה  
 
                                  עמוד 11    הורדה  
 
                                  עמוד 12    הורדה  
 
                                  עמוד 13    הורדה  
 
                                  עמוד 14    הורדה 
 
                                  עמוד 15    הורדה  
 
                                  עמוד 16    הורדה  
 
                                  עמוד 17    הורדה  
 
                                  עמוד 18    הורדה
 
                                  עמוד 19    הורדה  
 
                                  עמוד 20    הורדה 
 
                                  עמוד 21    הורדה   
 
                                  עמוד 22    הורדה  
 
                                  עמוד 23    הורדה  
 
                                  עמוד 24    הורדה  
 
                                  עמוד 25    הורדה  
 
                                  עמוד 26    הורדה  
 
                           עמוד 27 אחרון:  הורדה  
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
                                 צפייה מהנה לכולם