מצגות לימודיות בנושאי מדע וטכנולוגיה
 
   אנרגיה- רב תחומי    חומרים ז- תכונות וסוגים    חושים-אור וראייה    טכנולוגיה- מחשב    כדור הארץ והיקום    פוטוסינתזה ונשימה
   אנרגיה- סוגים    חומרים ז- הרכב האוויר    חושים- קול ושמיעה    טכנולוגיה- רובוטים    מים בארץ ובעולם    פיסיקה- מבוא
   אנרגיה ט- גובה    חומרים ז-מבנה חלקיקי    חשמל- זהירות ובטיחות    טכנולוגיה- גשרים    מגוון מינים בטבע    צונמי ורעידות אדמה
   אנרגיה ט- תנועה    חומרים ח- תערובות    חשמל- אלקטרוסטטיקה    טכנולוגיה-ביומימיקרי    מערכות בגוף החי    צורה וצבע בטבע
   אנרגיה ט- חום    חומרים ח- יסודות    חשמל- הפקה ותשלום    טכנולוגיה- צוללות    מדע- ומדענים    צמחיית ישראל
   אנרגיה ט- חשמלית    חומרים ח- טבלה מחזורית    חשמל- פעילות חקר    טכנולוגיה-מצלמה וצילום    מדע- ואומנות    רבייה חלק א
   אנרגיה ט- חום כמוס    חומרים ח- אטום    חשמל ח- סכום ותרגול    טכנולוגיה-ברפואה    מדע - הרצאות    רבייה חלק ב
   אקולוגיה- מבוא    חומרים ח- תרכובות יוניות    טכנולוגיה- זמן ושעונים    טכנולוגיה-מיקרוסקופ    מדע-שעשועי מדע    תא-רמות ארגון
   אקולוגיה-התאמות    חומרים-חומצות ובסיסים    טכנולוגיה-תעופה    טכנולוגיה- מכונת כביסה    מדע- מוסר וערכים    תא-מבנה וגודל
   אקולוגיה והאדם    חומרים ח- סיכום ותרגול    טכנולוגיה- דוד שמש    טכנולוגיה- כח ומנופים    מסה ומשקל    תא-מאפייני חיים
   אינטראקציה וכוחות    חומרים ט- שפה כימית    טכנולוגיה- מערכות    טבע-ישראל הפראית    מסה סגולית= צפיפות    תורשה
   חומרים- אבני חן    חומרים ט- אבות מזון    טכנולוגיה- כחול לבן    טבע- מצגות וסרטונים    נפח ומסה תרגול ופנאי    רפואה ובריאות
   חומרים-בעירה ובטיחות    חומרים ט- כימיה 24/7    טכנולוגיה-תהליך התיכון    טבע-דבורים ודבש    עופות בישראל    עידן הפלסטיק
   חומרים ז- 3 מצבי צבירה
 
    דף הבית
    צור קשר
    תוכנית הלימודים מדעים ז, ח, ט
    הכנה למבחן מפמ"ר מדעים ז
    הכנה למבחן מיצ"ב מדעים ח
    משחקים לימודיים- 1 פאזלים
    משחקים לימודיים- 2 סדר ת'ניירת
    משחקים לימודיים- 3 עיגולים
    משחקים לימודיים- 5 זיכרון
    משחקים לימודיים- 6 kahoot
    משחקים לימודיים 7- המליונר
    משחקים לימודיים- 8
    משחקים לימודיים 9- פיצוחים
    משחקים לימודיים-10 QR
    "שורשים"
    קשיים ואתגרים
    אורינות מדעית- פיזה
    הסכתים
 
 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                   סוגי אנרגיה
   
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                
   

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                       

              מצגת סוגי אנרגיה   הורדה

                           יש לבחור: לקריאה בלבד
 
                                            
 
    
              שאלון מלווה מצגת חלק א ו ב 
  הורדה  
 
            הערה: חלק ב מתבסס על הלימוד בכיתה

  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

   
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


     האנרגיה מתגלגלת: גלילאו צעיר   כניסה


  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

            המרות אנרגיה במאוורר- אנימציה   כניסה

                  אנימציה נוספת: המרות אנרגיה    כניסה


  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                          תשבץ סוגי אנרגיה   

                    דף עבודה: הורדה    תשובון: הורדה

    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


 
                        חידון  :  סוגי אנרגיה  
 

        
לפניכם מספר סרטונים, בהם מוצגים תהליכים ותופעות

שונות. עליכם לצפות הכל אחד מהסרטונים, ולענות על

השאלות. יש להפעיל רמקולים.                               אנרגיה מהים


  
 

   
            

  1. אילו שלושה מקורות אנרגיה מתחדשים מוזכרים בסרטון?

   א. הרוח ,הים והנפט

  ב. הרוח, הים והשמש

  ג. 
שמש, גז, פחם


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                        רותמים את אנרגיית הרוח   

  

  2. לכמה בתי אב יכולה חוות הרוח הימית בדנמרק לספק את

  צריכת החשמל?


   א. 10,000 בתי אב

  ב. 200,000 בתי אב

  ג. 
300,000 בתי אב @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                                                         מגדל  שמש

        בנגב מוקמת תחנת כח סולארית מהגדולות בעולם

  


     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    

   
  3.א.  טמפרטורת המים בראש המגדל המתואר היא:

  א. 
565 מעלות צלזיוס

  ב. 365 מעלות צלזיוס

  ג. 
100 מעלות צלזיוס  


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                                                         פרפר סולארי

   

 3.ב. מי מניע את הפרפר שבסרטון?

  א. בעיקר הרוח


  ב. בעיקר החתול

  ג. שרירי הפרפר

   ד. אנרגיית השמש

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                    
                              הדגמה בכיתה

     4. מה מדגימים הילדים בסרטון?

   א. ציפה ושקיעה של גופים

  ב. 
המרות אנרגיה

  ג. כיצד פועל מנוף

  ד. 
מציאת נפח גוף שצורתו אינה הנדסית משוכללת

 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                המרות אנרגיה בתחנת כוח הידרואלקטרית.

   
  

   5. בחרו את האפשרות/יות הנכונה/ות:

   א. הגנרטור המתואר ממיר אנרגיית תנועה לאנרגיה חשמלית.

  ב. הגנרטור המתואר ממיר אנרגיה חשמלית לאנרגית תנועה

  ג. הגנרטור המתואר ממיר אנרגיה כימית לאנרגית חום.

  ד. 
הגנרטור המתואר ממיר אנרגיית קול לאנרגית קרינה.


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                             תחנת כוח פחמית


   


  6מי קיטור הופכים בחזרה למים נוזליים בעזרת מי הקירור

 מהאגם.  תהליך זה עלול לגרום ל:


   א. זיהום רעש

  ב. זיהום תרמי (חום)

  ג. זיהום כימי

  ד. 
זיהום נוף


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                          רדיומטר
 
   


   7. תארו המרות אנרגיה בהדגמה: רדיומטר

   א. אנרגיית קרינה מומרת לאנרגית חום וזו לאנרגית תנועה

  ב. אנרגיית קרינה מומרת לאנרגיה חשמלית

  ג. אנרגיית תנועה מומרת לאנרגיה חשמלית

  ד. 
אנרגיה חשמלית מומרת לאנרגית תנועה

 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                      מטוס ממריא, טס ונוחת.
  
   


     8. אילו סוגי אנרגיה מעורבים בהתרחשות ?

    אאנרגיה כימית- דלק

   באנרגיית גובה

   גאנרגיית תנועה

   דאנרגיית חום: שריפת הדלק, חיכוך עם האוויר ועם משטח

   הנחיתה

   ה
אנרגיית קול


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                             חץ וקשת    


    9. אילו המרות אנרגיה קשורות בתהליך המוצג בסרטון?


    א. אנרגיה כימית מומרת לאנרגייה קפיצית .

   ב. אנרגיה קפיצית מומרת לאנרגיית גובה.

   ג. אנרגיה קפיצית מומרת לאנרגיית תנועה.

   ד. אנרגיה קפיצית מומרת לאנרגיית חום.

   ה. 
אנרגיה קפיצית מומרת לאנרגיה חשמלית.


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                           נר דולק

   

  10. מה מתואר בסרטון?

  א. אנרגיה כימית מומרת לאנרגית חום ואור

  ב. אנרגיית אור מומרת לאנרגיית חום

  ג. אנרגיית חום מומרת לאנרגיה כימית

  ד. 
אנרגיה כימית מומרת לאנרגיית גובה


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                 
פספוסי מגלשות           

       
    


   11. מי מהמשפטים נכון?

    א. רגע לפני הגלישה , ללא תנועה- לגולש/ת יש אנרגית גובה .

   ב. תוך כדי גלישה כלפי מטה: אנרגית הגובה מומרת לאנרגיית

   תנועה וחום.

   ג. כמות אנרגית הגובה תלויה במשקל הגולש ובגובה שבו הוא

   מצוי ביחס למישור הייחוס.

   ד. עם הגלישה על משטח חלק, מהירותו של הגולש/ת קטנה.

   ה. כמות האנרגיה הכוללת הולכת וגדלה עם הגלישה.

   ו. 
גלישה על פני משטח רטוב מקטינה את המרת האנרגיה לחום.


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                         גחליליות

   


   12. מי מהמשפטים נכון?
   
     א. אנרגיה כימית מומרת לאנרגיית אור

   ב. אנרגיית אור מומרת לאנרגיה כימית

   ג. אנרגיה חשמלית מומרת לאנרגיית אור

   ד. 
אנרגיית אור מומרת לאנרגיה חשמלית


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                     תרנגולת כישרונית


   


  13. בחרו בתשובות הנכונות

     א. אנרגיה תנועה עברה בין הכדורים.

   ב. אנרגית תנועה הועברה מהביצה לכדור/ים

   ג. הכדורים העבירו לביצה אנרגיה

   ד. 
מקור האנרגיה של התרנגולת הוא במזון שאכלה, כלומר:

   אנרגיה כימית


 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                         תיבת נגינה

  

  14. בהתרחשות המתוארת חלו שינויים ב....

  א. תנודות בתוך חומר: אנרגיית קול

  ב. בליעה או פליטה של קרינה: אנרגיית קרינה

  ג. טמפרטורה של גוף: אנרגית חום

  ד. מיקום מטענים זרם חשמלי : אנרגייה חשמלית

  ה. הרכב / מבנה של חומרים מהם עשוי הגוף: אנרגיה כימית

  ו. צורה של גוף: אנרגיה אלסטית

  ז. תנועה / מהירות של גוף : אנרגיית תנועה

  ח. 
גובה של גוף : אנרגיית גובה


 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                        דלק מאצות
  
  
   
  15. בחרו שאלה לסרטון: דלק מאצות.

 רשמו ארבע אפשרויות לתשובות וציינו את האפשרות הנכונה.
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

        סוגי אנרגיה: דף עבודה לתלמידים (חזרה).

                                                            הורדה
                
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                המלצה של מילכה:

    מצגת מקסימה ומרגשת- כורי פחם   הורדה

                     
                            
                              סרטון: כריית פחם

 

 
                   החברה הלאומית לאספקת פחם
 
                        לאן נעלמו כורי הפחם?


    כמו במאה שעברה: כורי הפחם באיראן
           https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4575658,00.html


  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

       המרות אנרגיה- בהשראת ההגדה של פסח/ הטכניון

       המרות אנרגיה- בהשראת 70 שנה למדינה/ הטכניון
                המרת אנרגיית תנועה לאנרגיית אור

                      https://youtu.be/Y_VRiY2ty6o


                      https://youtu.be/op8uOXHdf9o                המרת אנרגיית חום ואור לתנועה

  https://www.youtube.com/watch?v=GSiOEVXjM-E&feature=youtu.be
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


         אנרגיה  : סנונית    -   פורטל חט"ב

      האוניברסיטה העברית  כניסה לאתר
       
           שאלון מלווה  כניסה לקובץ


  

             אנרגיה בראש אחר- כיתה ז    כניסה

              
             אנרגיה בראש אחר- כיתה ח   כניסה

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                                                     אנרגטי  הצג
             
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                     המרות אנרגיה: פעילות אינטראקטיבית

                        כניסה    
כניסה     סרטון 1 
                                                 
   

                         
                


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                              המרות אנרגיה:

            כדור קופץ- הילקוט הדיגיטאלי/ מטח  
כניסה

       אנרגיה במכונית נוסעת ילקוט דיגיטלי מטח  כניסה

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
        
      סדרת סרטונים מקסימים - צעצועים מפח האשפה

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@     
 
                   שבוע האנרגיה 2012 
        
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                        תוכנית 2 חלק א

  

שבוע אנרגיה - תוכנית 2 חלק ראשון from Avshi Segev on Vimeo.


  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                         תוכנית 2 חלק ב

 

שבוע אנרגיה - תוכנית 2 חלק שני from Avshi Segev on Vimeo.

   
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                                  תוכנית 5 חלק א

  

שבוע אנרגיה - תכנית 5 חלק ראשון from Avshi Segev on Vimeo.

            
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                        
תוכנית 5 חלק ב


   

שבוע אנרגיה - תכנית 5 חלק שני from Avshi Segev on Vimeo.  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  


                             קרינה

                            מסע אל הקרינה האלקטרומגנטית


                        https://www.youtube.com/watch?v=qZRcIZ17w3g  

              ערכה למורה בנושא: קרינה

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


 
 
 
                                 צפייה מהנה לכולם