ברוכים הבאים ל'נפש החיים'!!

הן זאת ידוע לכל בר-בי-רב דחד יומא אשר 'אבי הישיבות' הוא מרנא הגר"ח מוולאז'ין אשר זכה וזיכה את ישראל בהעמדת צורת הישיבות בכלל ישראל ואשר לזכותו נזקפים כל הישיבות שקמו מאז וולאז'ין עד ימינו.

הגר"ח השאיר לנו ירושה עצומה, אבן-יסוד להשקפתנו, וזהו ספר נפש החיים.

רואים בדברי בן הגר"ח - מוהרי"ץ - עד כמה החשיב הגר"ח את ספרו זה. זה לשונו בהקדמתו לספר: 'וטרם לקח אותו א-לקים, אותו היום אזעיר גרמיה וקמיט פניו בנמיכת קול ורוח ממללא בנשמת חיים, וכה היו דבריו ז"ל: 'אף ברי יטריח להדפיס הקונטרסים חיש מהר. ואתה בני ידעת, שאף שללמוד לא זכיתי, זכוני מן השמים ללמד לאחריני, ולעשות קיום לת"ת. כן, אם שלא זכיתי ליראה את ה', אולי אזכה מן השמים שיתקבלו דברי בקונטרסים הללו, להשריש יראת ה' ותורה ועבודה זכה בלב ישרי לב המבקשים דרכי ה'. אלה הדברים אשר דבר לי' עכ"ל אשר מתוכו ניכר גם גודל ענוותנותו.

לפני שנה הוקם 'מכון עץ-החיים' במטרה לחזק ולעודד את לימוד ספר נפלא זה בכל אופן שהוא. גליון חודשי יוצא לאור ולאחרונה נוסף גם גליון שבועי, כמו-כן נוסד קו שיעורים בספר (077-22-639-41) שבו גם יש את כל העדכונים בנוגע ללימוד.

וכעת בס"ד זכה המכון להוציא לאור-עולם את ספר 'נפש החיים המחולק', שבו הספר הקדוש מובא כצורתו אך הוא מחולק ללימוד יומי חצי-שנתי, כך שבתוך חצי שנה ניתן לסיים את כל הספר בס"ד. המחזור הראשון של הלימוד הוא – א' אדר, והשני – א אלול. מעלת חלוקת ספר ללימוד יומי קצר – נודעת, כפי שתחזינה עינינו בספר 'חפץ חיים'.

כמו-כן בסוף בין-הזמנים יערך המבחן הראשון בספר נפש החיים על כל שער א (ללא ההגהות) בב"ב ובק"ס. המבחן נושא זכות הגרלה בסך-כולל של 2000 ₪.

פני המכון לעתיד. כל צורבא מדרבנן אמור לדעת שיסוד הוויתו הוא ספר זה, וא"כ כיצד לא נשים עיוננו - כל אחד כפי דרגתו – בספר זה. הלימוד בספר זה – מכוון! מרומם! מגביה את השאיפות בכל תחומי עבודת ד'! כך שלתוך נפשנו נכנסת חיות רוחנית וגישה מרוממת לכל חלקי החיים!

תקוותנו שרבים-רבים יקבעו לימודם בספר זה ויזכו לאור באור החיים!

ספר נפש החיים הוא ספר עמוק מאוד ולכן רבים נרתעים מלגשת לספר זה, אך דווקא משום מעלתו ועומקו וגובהו עלינו להשכיל שעומק יוצר אנשים עמוקים, וגובה יוצר אנשים גבוהים. לכן לא נרתע מעומק המושג וקוצר המשיג ונשתדל לתפוס אחיזה לפי דרגתנו, וזה פשוט שעם הלימוד והחזרה באה ההבנה, כך שאחר שנטעם את טעם עץ-החיים יאורו עינינו ותתבאר הבנתנו.

(עם-זאת מומלץ ללמוד ספר זה עם הפירושים הנפלאים שיצאו על הספר, שהם פותחים פתח להבנה בהירה יותר. פני-המכון להוציא באור מקיף ונהיר על כל הספר בס"ד).

את ספר 'נפש החיים המחולק' ניתן להשיג ברחבי הארץ  במחיר 20 ₪. מוקדי מכירת הספר: קרית-ספר: מרומי שדה 23, 052-711-71-76 ברכפלד: רבי עקיבא 10, 052-714-72-93 ירושלים: גבעת-מרדכי, משאת-משה 13, 052-766-99-13 ביתר: כולל הר"ן 052-761-45-80 בני-ברק (גם לקניה מרוכזת ולכל הפרטים): 054-848-73-17.

תמיד חשבת, מתי תזכה ללמוד בספר קדוש זה?? עכשיו, זה ההזדמנות שלך!! תקפוץ על העגלה!! בלימוד יומי של כעשר דקות ביום, תקנה 'חיים נצחיים' בזה ובבא!!

מכון עץ-החיים לעידוד וחיזוק הלימוד בספר נפש החיים: אברהם בן דוד 14\45 ב"ב 054-848-73-17 neffeshhachaim@gmail.com

 

קו השיעורים
'נפש החיים' 
להאזין ולהתחזק!
077-22-639-41
 

מעונין להיות מנוי ל'נפש החיים' ולקבל את התכנים שלנו ישירות לאימייל שלך?
שלח בקשה לכתובת:  neffeshhachaim@gmail.com


 
בניית אתרים למגזר הדתי