חודש אייר. שנת התשע''ט ליצירה, ב'ש''ל לשטרות.


 

מטרת האתר שיוכלו עם ישראל הקדושים ללמוד הלכה ומוסר לדעת את ה' ולעבדו בלבב שלם ובנפש חפיצה. 

בעיקר תראו כאן אגדה והלכה מעניני פרשת שבוע ומועדים, וכן מקום מיוחד לפינת ההלכה.  

המטרה עיקרית כאן היא להביא פסקים על פי מנהגי יהדות תימן. 

 

                        ''והיו עיניך רואות את מוריך''

  

                                 מוריד הטל,  ברכנו וכו' בטללי רצון.